Annons

Biblioteket fick 680 000 för pilotprojekt

Landskrona stadsbibliotek kommer att delta i ett pilotprojekt som går ut på att de gör hembesök hos nyblivna föräldrar, framför allt i Karlslundsområdet och på Centrum / Öster för att inspirera till högläsning för barnen för att på så vis uppmuntra språkutvecklingen. För detta har biblioteket fått 680 000 kronor från Statens Kulturråd.
– Det ska bli oerhört spännande. Ett liknande projekt finns i Danmark och nu ville Kulturrådet testa och då har vi i Landskrona, tillsammans med Göteborg och Stockholm fått medel för att testa, säger Susann Ek, bibliotekschef i Landskrona.
– Syftet med hembesöken är att ge barn och föräldrar en gemensam upplevelse med utgångspunkt i litteraturen.

I januari kommer personal att utbildas och sedan ska kontakter tas med danskarna för att höra hur de arbetar rent praktiskt.
– Det rör sig om personalen på vår barnavdelning. De kommer att gå två och två och besöka de nyblivna föräldrarna. Jag uppskattar att vi kommer att genomföre ett hundratal hembesök.

Annons
 

För Landskrona stadsbiblioteks del kommer projektet väldigt lägligt då de redan planerat att intensifiera deras samarbete med Barnavårdscentralen och familjecentraler med ambitionen att nå föräldrarna.
– Förutom att informera om barns språkutveckling och läsning ser vi också stora möjligheter till att tidigt skapa goda relationer med hela familjen och att marknadsföra bibliotekets stora utbud, avslutar Susann Ek.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser