Annons

Glumslöv på sin vakt

I ett led att motverka bostadsbrott och andra brottsliga handlingar har Facebookgruppen ”Glumslöv på sin vakt” bildats. Gruppen som endast är öppen för glumslövsbor har idag drygt 400 medlemmar. Byalagets ordförande Lennart Pettersson är positiv till initiativet. – ”Glumslöv på sin vakt” får stöd i sitt arbete med att förebygga och minska bostadsinbrotten i Glumslöv, säger han sedan byalaget i samarbete med polisen nyligen delade ut reflexvästar till gruppen. – Detta i syfte att göra medlemmarna mer synliga när de är ute och rör sig i byn. – Dessutom är nu vart annat hushåll i Glumslöv engagerade i ”Grannar mot brott” och vi har en nära kontakt med polisen, vilket vi ser som ett mycket positivt inslag i det brottsförebyggande arbetet i Glumslöv, avslutar Lennart Pettersson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser