Annons

Tre miljoner till Cityidrotten för utbildning av ledare

Idag är det muntert värre på Cityidrotten och Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA. De har nämligen fått beskedet att Arvsfonden satsar tre miljoner kronor på tre år för att Cityidrotten ska kunna utbilda unga ledare som sedan ska kunna hjälpa idrottsföreningarna i staden.

Efter åtta månader av ansökningar, mejlkonversation och telefonsamtal kom äntligen beskedet Marcus Hansson på Cityidrotten har väntat på. Arvsfonden ger dom samt LISA tre miljoner kronor under tre år för att utbilda unga till ledare inom idrottslivet.
– En av anledningarna till att vi lyckades är att vi övertygat de som bestämmer över Arvsfonden att vårt projekt är hållbart. Vi har en plan för hur vi ska kunna fortsätta på egen hand efter de tre åren, säger Marcus Hansson.

Annons
 

Tanken är att Cityidrotten ska utbilda elever som går i sjunde klass nästa år och 2016 är det åttor och sedan nior året efter.
– Vi har många här på Cityidrotten som vi följt sedan de gick i etta tills nu då de kommer att börja på högstadiet och de känner sig trygga med oss. Därför vill vi nu tillsammans med Skåneidrotten utbilda dom till ledare, dels för att de ska kunna hjälpa till på Cityidrotten men kanske ännu mer för att de sedan ska kunna hjälpa till i föreningslivet här i staden, säger Jonny Karlsson på Cityidrotten.

Gunnar Nilsson är ordförande i LISA och här ser han en ljus framtid.
– Det är inte lätt att engagera ledare idag så för oss har detta högsta prioritet, säger han.

Samtidigt som projektet rullar igång på allvar efter nyår så knyts kontakter även i näringslivet.
– Vi för diskussioner med ett flertal företag. Tanken är att de ska vara med i projektet och att de genom oss ska kunna rekrytera eventuella praktikanter. Det betyder att de ungdomar som kommer på tal kommer att integreras i såväl föreningslivet som i arbetslivet. Och det är mycket i detta som vår tanke om hållbarhet fungerar. Slår detta väl ut så är stadens näringsliv en av pelarna som projektet kan bygga på efter tre år, säger Marcus Hansson.

För att kunna utbilda 20 ungdomar per år under tre år så anställer Cityidrotten två personer.
– Det rör sig om två halvtidstjänster. Dessa gör att vi kan utbilda ledarna vilket i sin tur leder till att Cityidrotten kan anordna fler aktiviteter. Detta ger sedan förhoppningsvis fler som ansluter sig till föreningar, säger Jonny Karlsson.
– Nytt är också att vi inte bara kommer att syssla med idrott. Alla vill ju inte sporta. Därför kommer vi att erbjuda aktiviteter inom matlagning, foto och kanske skrivande? Vi vill ha en stor bredd.

Att Cityidrotten är något för framtiden visas inte minst genom att det råder konsensus inom politiken att de är på rätt väg.
– Cityidrotten har ett gott rykte i hela landet. Jag tror att detta är det enda i sitt slag. Och just det goda ryktet tror jag är en av anledningarna till att Arvsfonden nu satsar. En bra grej kan bli ännu bättre. Och sedan spinner det på, avslutar Gunnar Nilsson och ler.

Såhär skriver Arvsfonden på sin hemsida.

Landskrona idrottens samorganisation (LISA), LANDSKRONA – Cityidrott har beviljats stöd med 1040000 kronor för år 1 av 3.

Föreningen driver idag, mycket framgångsrikt, Cityidrott för barn från 6-12 år. Det finns dock en stor efterfrågan att fortsätta delta i Cityidrott när man börjar högstadiet – vilket man nu vill möta genom det tilltänkta Arvsfondsprojektet som syftar till att stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare. Projektet ska ge ungdomar i Landskrona en aktiv fritid genom att erbjuda dem olika aktiviteter att prova på, leda och delta i. Cityidrott är ett projekt som riktar sig till unga från socioekonomiskt svaga delar av Landskrona som idag inte har någon kontakt med föreningslivet. Under en treårsperiod ska föreningen rekrytera minst 60 ungdomar och utbilda dem till ledare och minst 140 ungdomar i åldrarna 13-16 år ska ha deltagit i projektets aktiviteter som genomförs tillsammans med en stor mängd lokala föreningar. Ungdomsledarna kommer verka i Landskrona som lokala ambassadörer och förebilder. Projektet har en tydlig arbetsmarknadskoppling genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Fortsättningsvis ska projektet huvudsakligen drivas av ungdomsledare, i ansökan presenteras flera olika finansieringsalternativ som bland annat innefattar kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser