Annons

Kommunens budget för 2015 spikad

På måndagen klubbades som väntat Treklöverns budgetförslag genom i kommunfullmäktige. Dessutom fick Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna genom en hel del yrkanden. Bland annat ska det utredas hur mycket det kostar att ta bort de delade turerna för personalen inom äldreomsorgen samt om det är möjligt att erbjuda heltidsjobb till de som vill. Klart är också att skattesatsen blir den samma som förra året, det vill säga 20,24 procent (30,93 procent inklusive landstingsskatten, nivå 2014).

Efter ett knappt fem timmar långt kommunfullmäktigemöte står det klart att det är Treklöverns budget som gäller nästa år. I driftbudgeten har man avsatt medel till nämnderna för förväntade löneökningar och inflation med totalt 57 miljoner kronor. Därutöver föreslår man satsningar för utökad verksamhet inom skola, individ- och familjeomsorg, omsorg, kultur med mera.
– Skattekraften i Landskrona ökar.  Lite men dock en ökning. Men vi är fortfarande för få som jobbar och betalar skatt och det måste vi fortsätta att jobba med. 600 miljoner kronor i vår budget kommer från staten och det beroendet måste brytas, sade Torkild Strandberg i sitt öppningsanförande.

Annons
 

Niklas Karlsson (S) biföll treklöverns budget men uppmanade församlingen att fundera över ansvaret de har.
– Det är ett mycket osäkert parlamentariskt läge och det kommer att krävas att alla ger och tar, sade han och Henning Süssner Rubin (V) menade att det var med viss tvekan de har beslutat sig för att bifalla Treklöverns budget.
– Jag har en märklig känsla i magen men vi väljer att inte peta i siffrorna. Men våra yrkanden ska ge en politiskt riktning som kräver samarbete. Vi kommer också att hålla noggrann koll på alla kvartalsrapporter. Vi kommer att kämpa för att resurserna ska läggas där de behövs och inte för att bygga några luftslott.

Såväl Moderaterna som Miljöpartiet yrkade också bifall till sitt eget budgetförslag medan Sverigedemokraterna yrkade bifall på sitt eget förslag som vi skrivit om tidigare.

Investeringsbudgeten för 2015 som alltså antogs uppgår till 186,4 miljoner kronor, varav 52,1 miljoner kronor avser vatten- och avloppsverksamhet och 30 miljoner avser anslag för att förbättra stadens fastigheter. Nivån för investeringar är jämfört med tidigare år mycket hög.

Exploateringsbudgeten är framtung, det vill säga utgifterna är betydligt större än inkomsterna och det är framförallt Borstahusprojektet som står för de stora utgifterna de närmaste åren.

Här följer några av de tilläggsyrkanden från oppositionen som fick majoritetens stöd.

Från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:

 • Kostnadsberäkna ett avskaffande av delade turer och ofrivilliga deltider
 • Kollektivtrafikvision; tätare turer, minska bilismen
 • Plan för att göra kommunen till förebild som arbetsgivare
 • Ta fram en vision för utveckling av byarna
 • Stärk kommunrevisionens administration
 • Förbättra medborgar- och brukarinflytandet i samtliga nämnder

Från Sverigedemokraterna:

 • Kostnadsberäkna  fria arbetskläder i omsorgen
 • Utred gröna bussar till byarna
 • Påbörja dialog om äldrevårdscentral
 • Starta värdegrundsarbete tillsammans med föreningslivet
 • Kartlägg upprustningsbehov i idrottshallarna
 • Sätt upp minnesplaketter på historiska byggnader
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser