Annons

Torkilds tolv motioner för Landskrona

Torkild Strandberg (FP) som just nu delar sin tid mellan Landskrona och Stockholm fick innan låset sattes i måndags på riksdagens brevlåda lämnat in tolv motioner, hälften i eget namn och andra halvan tillsammans med partivänner alternativt allianskollegor. Flera av motionerna har en direkt koppling till Landskrona.

Frågan är vem som ska bevaka hans intressen när han inom kort avsäger sig sin riksdagsmannaplats.
–  Det tar respektive utskott i riksdagen hand om. Detta är ett sätt för mig att väcka opinion för frågor som är viktiga för Landskrona. Man flyttar helt enkelt upp viktiga landskronafrågor på den politiska dagordningen. Sedan är det inte klart om jag lämnar – det bygger på om Treklövern får fortsätta i Landskrona och det avgörs i december, säger Torkild Strandberg

Annons
 

Flera av motionerna rör frågor som Landskronaborna vant sig vid att vara Torkild Strandbergs hjärtefrågor som ”Kameraövervakning på allmänna platser” men även antidrog relaterat, ”Skydd för elever mot droganvändning” och ”Klassning av nya narkotikapreparat”.
– Jag gör vad som krävs för att arbetet med Landskronas problem ska lösas. Därför har alla mina riksdagsmotioner fokus på ett bättre Landskrona. De utmaningar som Landskrona har, kräver att förändringsarbetet sker på alla fronter, lokalt som nationellt.– inom trygghet, brottsförebyggande arbete, kultur, logistik och narkotika bland unga.

Tillsammans med partikollegan Allan Widman anser han att det bör vara obligatoriskt för domstol att pröva utvisning när utländska medborgare döms för grövre eller upprepade brott. Utvisning bör enligt duon vara huvudregel i detta fall. En annan motion rör svenskt medborgarskap där Torkild Strandberg anser att det ska införas krav på grundläggande svenskkunskaper och godkänd utbildning i hur det svenska samhället fungerar för att man ska kunna få svenskt medborgarskap.

Situationen för det fotografiska kulturarvet i Sverige är ett annat ämne som bekymrar Torkild Strandberg. Här drar han paralleller med hur man löst detta i Norge och ser gärna att ansvaret hamnar någonstans i Skåne. Men handen på hjärtat – lokalisering för nationell centrumbildning för fotografi bör väl landa i Landskrona?  
– Ett nationellt centrum är som klippt och skuret för att placeras i Landskrona. Vi har rätt kompetens och rätt förutsättningar för att framgångsrikt driva ett modernt fotocentrum. På sikt kommer vi därför att bli ledande inom foto, det tvivlar jag inte på. Landskrona håller, tack vare en lång rad duktiga personer, på att bli fotostaden, säger Torkild Stranberg.

Andra motioner rör Öresundsregionen.  Här motionerar han om ”Förhandlingsperson för Öresundsfrågor” samt ”Ny Öresundsförbindelse” Är det realistiskt att tro att vi kommer att få uppleva en fast Landskronaförbindelse?
– Jag tycker att man ska utgå ifrån vad som är bäst för regionens invånare. Landskrona stad har utrett en möjlig förbindelse Landskrona-Köpenhamn, och den visar att det finns klara vinster för regionen med  till exempel kortare resetider om förbindelsen går via Landskrona-Köpenhamn. Det är självklart relevant för alla skåningar om det finns en förbindelse som är bättre för regionen än en annan. Jag tror att det med säkerhet kommer en ny, fast förbindelse. Då ska vi vara med i matchen, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser