Annons

SD presenterar egen budget

Nu har även Sverigedemokraterna lämnat in ett budgetförslag till kommande kommunfullmäktigemöte som hålls på måndag. Budgeten inleds med en presentation på hur partiet ser på Landskrona med dess fördelar och nackdelar. Samtidigt som de skriver att det ”Under ett par decennier har det förts en okontrollerad migrationspolitik och en kravlös integrationspolitik i Landskrona” så andas man optimism och inledningen avslutas med att de ”ser med spänning fram emot utvecklingen för att komma tillrätta med problemen i Centrum/Öster, och vi är övertygade om att tillsammans med upprustningen av området så kommer det att bli ett lyft för hela staden.”

Därefter följs budgeten av sex punkter, en socialt hållbar stad, en stad att jobba och utvecklas i, fritid och idrottsstaden, det miljövänliga alternativet, en värdig ålderdom samt en ordentlig skola. Här förklarar partiet mer i detalj hur de vill att staden ska utvecklas.

Annons
 

De presenterar även 21 yrkanden. Bland annat vill de ge socionomer en löneökning som kommer att kosta en miljon kronor. De delar också det röda blockets uppfattning om att de delade turerna hos stadens omsorgspersonal ska upphöra samt att de som idag ofrivilligt jobbar deltid ska erbjudas heltidstjänster.
De vill dessutom uppdra åt fritidsförvaltningen att kartlägga eventuella upprustningsbehov av kommunens alla idrottshallar.

I en jämförelse med treklöverns budgetförslag så blir Sverigedemokraternas drygt 9 miljoner kronor dyrare.

Ta del av SD:s budget för 2015 som PDF

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser