Annons

Niklas Karlsson om gamla bilar och gemensam egendom

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 2 887 motioner under den allmänna motionstiden som gick ut under måndagseftermiddagen.
Sex av dessa har Niklas Karlsson (S), riksdagsman från Landskrona undertecknat. Tre av motionerna har han författat själv och övriga tillsammans med en partikamrat.

De egna motionerna handlar om ”Mindre barngrupper på fritis”, ”Bostad, en social rättighet” samt en kanske mer otippad om ”Historiska fordon”, där Niklas Karlsson uppmanar riksdagen att uppdra åt regeringen att underlätta bevarandet, underhållet och brukandet av historiska vägfordon, det vill säga fordon som är 30 år eller äldre.
Varför denna vurm för gamla fordon, kan man undra.
– Bilar och motorcyklar har alltid intresserat mig. För några år sedan tog jag körkort för MC och samtidigt köpte farsan en MGB som jag brukar låna ibland. Själv när jag en dröm om att en gång få äga en benvit Porsche 365B, svarar Niklas Karlsson.

Annons
 

Tillsammans med Rikard Larsson vill Niklas Karlsson se en ”Nationell eventstrategi” och med Per-Arne Håkansson har han skrivit motionen ”Förbättrad infrastruktur för sjöfarten, varven och den marintekniska industrin”, där motionärerna bland annat menar att infrastrukturen i anslutning till varvet i Landskrona skyndsamt bör ses över.

I en motion skriven tillsammans med partikollegan Peter Persson från Jönköping vill man se att den gemensamma egendomen ges ett starkare skydd. Motionärernas uppfattning är klar: till skillnad mot den privata äganderätten, som har ett gott skydd i grundlagen är det gemensamma offentliga ägandet alltför simpelt att avyttra.
En knapp politisk majoritet kan med ett enkelt beslut sälja ut gemensamma tillgångar som byggts upp under årtionden, skriver de och belägger påståendet med flera exempel.

Niklas Karlsson och partikollegan är mycket kritiska till hur de borgerliga partierna sålt ut allt från statliga företag till allmännyttiga bostadsbestånd. I vissa fall dessutom, som duon anser, ”till vrakpriser”. 
– Nya ägare, inte sällan riskkapitalbolag med säte i skatteparadis, har snabbt kunnat berika sig, menar motionens upphovsmän och efterlyser ett bättre skydd i grundlagen.
– Gemensam egendom måste få ett bättre demokratiskt skydd. Riksdagen bör fatta beslut om hur ett sådant förstärkt skydd ska utformas, poängterar Niklas Karlsson och Peter Persson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser