Annons

Klaffbron byggs i Nyhamn

Alla som passerat Nyhamn på sistone har kunnat se att arbete med klaffbron över hamnbassängen nu är i full gång. Snart kan Nyhamns cirka 350 invånare gå torrskodda över hamnen och Skånetrafikens målsättning om att boende i centrum ska ha max 400 meter till närmaste hållplats förverkligas. Närmsta hållplats är Sofia Albertina som trafikeras av linjerna 1,3,5 och 220. Samtidigt hoppas kommunen att klaffbron ska minska trycket på biltrafik till och från Nyhamnsområdet.

Gång- och cykelbron blir ca 33 m lång och kommer att ha en fri brobredd av 4,0 m. När bron är öppen kan båtar med mindre bredd än 5,5 meter passera. När bron är stängd kan, vid normalvattenstånd, båtar med höjd mindre än 1,8meter  passera.

Annons
 

Bron kommer att manövreras av båtar som förtöjer vid manövreringsplats. Identifiering sker med kod. Båttrafik trafikregleras med ljussignal och gång- och cykeltrafik regleras med bomfällning, ljud- och ljussignal.


Om allt går som det ska räknar man från kommunens sida att bron ska stå klar strax efter nyåret.


Illustration över hur det är tänkt att se ut när den öppningsbara klaffbron är på plats.

Läs mer och se hur bron ska komma att se ut.
Det blir en klaffbro över Nyhamnen i år

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser