Annons

Citadellet ska värmas med fjärrvärme

Till våren kommer Citadellet att värmas med fjärrvärme från Landskrona Energi AB. I dagarna påbörjas den första borrningen som möjliggör att 230 meter fjärrvärmerör kan anslutas till Citadellet i Landskrona.

Borrningen sker från inre borggården till Landskrona konsthall, under de två vallgravarna som omger Citadellet. 
– Citadellet är ett historiskt minnesmärke, inte bara för Landskrona. Det ska därför bli väldigt roligt att få ansluta slottet med en hållbar uppvärmningslösning för framtiden, säger Samuel Wiling, projektledare på Landskrona Energi AB.
– De första provborrningarna sker redan imorgon.

Annons
 

Under vecka 47 är det sedan tänkt att borrningen under vallgravarna ska ske och någon risk att dessa skulle tömmas finns inte menar projketledaren.
– Vi kommer att borra 5-10 meter under vallgravarna, beroende på vilken respons vi får vid arbetet, säger han.
När borrhålet sedan är gjort kommer rör att finnas förbereda vid konsthallen som ska dras in genom hålet tillbaka in till borggården.
– Ett helsvetsat skyddsrör kommer sedan att skydda fjärrvärmeröret.

Det låter onekligen som ingenjörskonst i den högre skolan och något liknande projket har inte tidigare genomförts i Landskrona.
– Principen är dock beprövad, garanterar Samuel Wiling

Det är Landskrona Energi AB som står för kostnaderna att ansluta den nya kunden och som på sikt räknar med att få tillbaka investeringen. Någon summa på vad det hela kommer att kosta har projektledaren inte tillgång till när Landskrona Direkt når honom.

Då Citadellet, som byggdes i mitten av 1500-talet, har en lång och händelserik historia finns det en del att ta hänsyn till under markytan.
– Arkeologer kommer inledningsvis att vara delaktiga i projektet, för att ta tillvara på eventuella fynd av historiskt- och kulturellt värde, fortsätter Samuel Wiling som dock menar att arkeologiska undersökningar är gjorda på platsen och några nya större och oväntade fynd inte är att räkna med.

Till våren beräknar man att Citadellet ska kunna värmas med miljövänlig fjärrvärme från Landskrona. Behovet beräknas vara cirka 800 megawattimmar per år vilket motsvarar 40 villor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser