Annons

(S)å (V)ill dom styra

Idag kallade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till presskonferens. På denna lämnade de tillsammans en avsiktsförklaring som gick ut på att de vill styra staden ihop. Därför kommer de också att lämna in en gemensam budget till kommunfullmäktigemötet den 17 november.
– Valresultatet är tydligt. Landskronaborna vill se en förändring. Därför är vi beredda att ta ansvar för detta, säger Niklas Karlsson (S)
– Vi vill ha en stad dit alla är välkomna men vi ska även värna om de som redan bor här, menar Christine Lenander för Vänsterpartiet.

För att kunna få ett stabilt styre kommer de båda partierna även att bjuda in Moderaterna och Miljöpartiet till förhandlingar för att om möjligt kunna hitta en så bred lösning att man får majoritet. Niklas Karlsson har klart för sig hur han ska närma sig MP och M.
– Det är inte en omöjlighet att hitta en lösning. Tvärtom. I stället för att leta efter skillnader så vill vi lyfta fram alla områden som vi är överens om. Sedan får varje enskild fråga som vi har olika åsikter om förhandlas fram emellan parterna. Ingen är överens om allt.

Annons
 

Torkild Strandberg (FP) sa igår till Landskrona Direkt att förhandlingarna dragit ut på tiden då man ”glömt bort” att det var höstlov.
– Min gissning är att det inte är hela sanningen. Därför räcker vi ut handen igen och har bjudit in de båda partierna till nya diskussioner.

Jobben, skolan, miljön, och socialt ansvarstagande.
De fyra punkterna ligger som en grund för den avsiktsförklaring som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet släppte på torsdagen.
För att skapa fler jobb så vill S och V stärka samarbetet med näringslivet i staden.
– Jag har redan skickat ut några krokar till näringslivet och responsen är positiv. Vi vill ställa frågan vad det är som inte funkar och vad kommunen kan bidra med för att företag ska få en högre lönsamhet. Sedan ligger deras ansvar i att anställa fler, säger Niklas Karlsson och fortsätter.
– Ett problem är dock att det saknas utbildat folk men även här ska vi bli bättre. Från nationellt håll kommer nu signaler till Arbetsförmedlingen att de inte enbart ska fokusera på coachning utan även på utbildning.
– Även kommunens roll som arbetsgivare är viktig, säger Christine Lenander.
– De delade turerna och heltid för de som så önskar är några av flera prioriterade områden.

Beträffande skolan så vill bland annat S och V ha mindre klasser och mer pedagogisk personal. De vill också försöka minska flykten av gymnasieelever till andra kommuner, något som kostar staden miljontals kronor, samt satsa på Kulturskolan och vuxenutbildningen.

De båda partierna vill även prioritera miljön. Användningen av miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker ska ökas, satsningar ska göras på nya energikällor såsom solenergi och vindkraft.
– Vi har till och med fått ett ok på kommunfullmäktige om att göra Landskrona till Sveriges klimatsmartaste stad. Men efter beslutet så har det inte hänt ett dugg. Det är något som vi vill ha upp på bordet igen, säger Niklas Karlsson.

Den sista punkten i avsiktsförklaringen handlar om socialt ansvarstagande. Tanken är att den så kallade Landskronamodellen ska avskaffas och att staden ska bli en föregångskommun där kampen mot barnfattigdom och hemlöshet står i centrum. Klart är också att S och V vill se över Stadsutvecklingsbolagets uppmärksammade och kritiserade hyrespolicy.
– Vi i Vänsterpartiet har hela tiden hävdat att den policyn ska rivas upp, säger Christine Lenander.
Faktum är dock att Socialdemokraterna var för policyn men nu har man ändrat åsikt.
– Vi såg inte att det skulle bli problem med exempelvis svarta hyreskontrakt när vi sa ja. Därför måste vi se över policyn igen. Vi är inte sämre än att vi erkänner att vi hade fel då, erkänner Niklas Karlsson.

Nu ska de båda partierna sätta sig ner och sammanställa en gemensam budget som ska presenteras på kommunfullmäktigemötet den 17 november. De båda partierna hoppas också att M och MP ska ta den utsträckta handen så att S, V, M och MP får majoritet.

När Landskrona Direkt frågar Niklas Karlsson om inte Folkpartiet har fått någon inbjudan så svarar han nekande.
– Nej. Här i Landskrona är Folkpartiet det parti som står närmast Sverigedemokraterna till skillnad mot hur det ser ut på riksnivå. Därför ser jag det som en omöjlighet att kunna hitta ett politiskt samarbete med dom i dagsläget.

Och såväl Niklas Karlsson som Christine Lenander har klart för sig vad som händer om makten i staden fortsätter i treklövern.
– Då får de, inte bara Torkild utan även Miljöpartiet och Moderaterna ta ansvar för vad som sker i kommunen och de beslut som de tar med hjälp av SD, säger Christine Lenander.
– Vi kommer i så fall att vara i opposition och kämpa för vad vi tror på och tycker är rätt, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser