Annons

Ny samorganisation på väg att bildas

Vi noterar att Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA tagit initiativ till ytterligare paraplyorganisation i Landskrona för de föreningar som inte kan vara med medlemmar hos dem. Anledningen är att LISA:s stadgar i dagsläget bara ger  utrymme för föreningar som är med i Riksidrottsförbundet får vara med i samorganisationen.

Nyligen träffades ett 20-tal personer från det ideella föreningslivet på Hotell Öresund för att diskutera behovet av en paraplyorganisation för de föreningar som inte kan vara med i LISA.

Annons
 

Närvarande föreningsrepresentanter ställde sig bakom behovet av att kunna ”tala med en röst” i samtalen med exempelvis kommunen, uppger Gunnar Nilsson ordförande LISA i ett pressmeddelande på tisdagen.
 Mötet avslutades med att man utsåg en arbetsgrupp som ska ta fram underlag med syfte att bilda en paraplyorganisation som tillvaratar de föreningars intresse som i dag står utanför LISA.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser