Annons

Han kunde stoppat förintelsen- Tor Johanson skriver om Jan Karski-utställningen på Pumphuset

Tor Johanson, från Svensk-Polska Samfundet skriver om den just nu pågående utställningen om Jan Karski på Pumphusets museum i Borstahusen.

Jan Karski föddes i ett katolskt hem 1914 i mångkulturella manufakturstaden Lodz i Polen. Han blev reservofficer i kavalleriet och utbildade sig därefter till diplomat med tjänster inom polska UD. Detta är mycket komprimerat Jan Karskis bakgrund. Hans uppväxt i det judiska Lodz kom att prägla hans liv. Hitler anföll Polen 1 september 1939. Den 17:e följde så Sovjet efter. Karski var redan engagerad i motståndsrörelsen och blev dess officiella kontakt med den fria världen. Han greps några gånger av Gestapo men lyckades fly. Han lät sig smugglas in i Warszawas ghetto för att själv få en uppfattning om förhållandena där. 1943 sändes han av den polska exilregeringen till USA för att informera härom och den judeutrotning som startat efter Wannseekonferensen. Han togs emot av president Franklin D Roosevelt som han informerade om pogromerna. Det blev ingen reaktion. Roosevelt ville hellre prata polska hästar med kavalleriofficeren! Lika illa gick det när han sökte företräde hos Winston Churchill. Denne hade inte tid. Man kan ju spekulera över vad utfallet blivit om dessa två män ägnat Karski tillbörlig uppmärksamhet.

Annons
 

Efter kriget flyttade han till USA och blev professor vid universitet i Georgetown. Hans gärningar föll i glömska men återupptäcktes strax före det Solidaritet störtade kommunistregimen i Polen och med Berlinmurens fall som direkt följd. Och i stort hela Europas befrielse från det kommunistiska förtrycket.

Om detta, om Karskis äventyrliga liv, om Karskis utomordentliga betydelse kan läsaren få en bättre uppfattning genom att besöka den så intressanta och pedagogiska utställningen om Jan Karskis liv, producerad av Historiska museet i Warszawa till 100-årsdagen av Karskis födelse, som i lördags öppnades på Pumphuset i Landskrona.

Utställningen hade sin premiär på FN-huset i New York och visades i april på Riksdagshuset i Stockholm. Pressattachén vid Republiken Polens ambassad i Stockholm, Klementyna Mateja, och Landskronas nu avgående fullmäktigeordförande, Lennart Söderberg, öppnade utställningen som kommer att vara öppen i medarrangören Borstahusens museiförenings lokaler på Pumphuset  fram till och med den 17 november 2014.

Noterbart är att Lennart Söderberg redan några dagar efter sitt ”makttillträde” november 2006 öppnade en storslagen utställning om Malbork och dess världskända bärnstenssamlingar. Under Söderbergs år vid makten i Landskrona har han hela tiden varit mycket öppen för att placera Landskrona på Polens karta med verkligt förnämliga utställningar. Som till exempel 2007 då han var värd för världsutställningen om Solidaritet. Den visades bara på en plats i varje land. I Sverige – ja just i Landskrona!

Polackernas utställningskonst är av yppersta art. Karskiutställningen är mycket lättöverskådlig. Bildkonsten har lyckats väl fånga minnena. Sådana som Ni kan se på Pumphuset. Gå dit. Känn historiens vingslag. Lär känna den man som i synnerlig grad i tid försökte väcka världen. Och när Ni nästa gång besöker Warszawa, New York eller andra  metropoler  sätt Er då och prata med Jan Karski på en av de statybänkar som rests över honom på olika ställen i världen. Det är bara att slå sig ner, trycka på en knapp och direkt får Ni kontakt med honom. Så gjorde naturligtvis undertecknad och Karski, ja han kom till stan!

Karskis livsöde utgör ytterligare ett bevis på att det var i Polen Europas befrielse startade. Passa på när den är i Landskrona. Öppen varje dag utom måndag mellan 12 och 17 fram till och med den 12 november.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser