Annons

Med siktet inställt på bättre miljö

Under förmiddagen skrev Landskrona Energi AB tillsammans med Region Skåne på en avsiktsförklaring om att öka andelen fossilbränslefria energilösningar. Avsiktsförklaringen är en startpunkt för en proaktiv dialog med syfte att nå ett av Region Skånes mål för år 2020.

Landskrona Energi är nu ett av de skånska fjärrvärmebolag som skrivit på Region Skånes avsiktsförklaring för fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet Region Skåne 2020. Samarbetet gäller all energianvändning i Region Skånes fastigheter – både i egen ägo och i de där regionen är hyresgäster.
– Jag ser fram emot ett samarbete med Landskrona Energi för att nå Region Skånes mål om att bli en fossilbränslefri region år 2020, säger Monika Ekström (MP), regionråd och ordförande för Fastighets- och servicenämnden på Region Skåne.

Annons
 

Landskrona Energi samarbetar redan regionalt för en gemensam fjärrvärmeledning från Helsingborg till Lund via Landskrona.
– Det känns helt naturligt för oss att ingå samverkan med Region Skåne. Att Region Skåne som den största regionala aktören ser fjärrvärmen som en viktig och bidragande faktor för att uppnå målet för fossilfritt 2020 är oerhört positivt, säger Johan Holmstedt, VD för Landskrona Energi.

Med avsiktsförklaringen vill Landskrona Energi skicka signalen, både internt och externt, att man vill vidareutveckla det miljömässiga samarbetet ytterligare.
Vi vill lyfta frågorna om energilösningar och energianvändning. Vi tror på att dialog och samverkan är en del av vägen dit, säger Johan Holmstedt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser