Annons

FP, M och MP regerar ytterligare en mandatperiod

Strax innan den nya mandatperiodens första kommunfullmäktigemöte på måndagen kallade den treklöver som styrt Landskrona de två senaste mandatperioderna till presskonferens. På denna gjorde de klart att de ingått ett valtekniskt samarbete. Det betyder att Torkild Strandberg stannar som kommunalråd samt att Erik Raita (M) och Mikael Fahlcrantz (MP) kommer att dela på en kommunalrådspost. Hur nämnderna och politiken kommer att formas ska vara klart om cirka tio dagar.
Just nu sitter företrädare för Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet i förhandlingar om hur de kommunala nämnderna ska se ut. Klart är redan nu att Torkild Strandberg (FP) kommer att bli kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande samt att Erik Raita (M) och Mikael Fahlcrantz (MP) blir, som Landskrona Direkt tidigare erfarit, kommunalråd. De kommer att ha tjänster som är i proportion till antalet mandat i fullmäktige.
Föregående mandatperiod togs ett par tunga beslut. Norra Borstahusen var ett. Bildandet av Stadsutvecklingsbolaget, med mål att rensa upp bland oseriösa hyresvärdar och upprustning av Öster, ett annat. Kommande mandatperiod kommer dock inte att ha så tydliga mål som föregående spår Torkild Strandberg.
– Målen denna mandatperioden kommer att bli mer diffusa. Resan kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer dock att få en ny dimension genom att tillsammans med Miljöpartiet se på ett mer miljömässigt sett på stadens utveckling, säger Torkild Strandberg.
– Vi ska titta på satsningarna med klimatet i tankarna. Hur ska infrastrukturen se ut? Havsnivån är också en viktig fråga som måste finnas med i planeringen. Det finns många miljöaspekter som Landskrona kan och kommer att bli bättre på, säger Mikael Fahlcrantz.

Tidigare har Moderaterna fört en tillbakadragen roll bakom Torkild Strandberg och Folkpartiet men detta vill Erik Raita ändra på.
– Vi måste bli bättre på att föra fram vad vi moderater vill. Vi kommer att bli tydligare.
Efter hand som förhandlingarna om vilka som kommer att ha vilka poster i de olika nämnderna är klara, kommer treklövern att släppa namnen.
– Det finns ingen anledning att mörka sådant som är klart. Sedan kommer vi om cirka tio dagar att ha allt färdigt, menar Torkild Strandberg.

Annons
 

Att Sverigedemokraterna till största delen brukar rösta på treklöverns förslag är ingen hemlighet. Några diskussioner om att SD skulle vara med på det valtekniska samarbetet har dock inte hållits enligt Torkild Strandberg.
– Nej, vi har hela tiden vari inne på linjen att behålla treklövern. Att sedan SD har tagit två mandat från vårt block spelar egentligen mindre roll rent praktiskt. Situationen är den samma som tidigare. Ska vi få genom våra förslag så måste vi ha stöd. Det är inget som är nytt i den frågan, säger Torkild Strandberg och närmast är det budgeten som kommer att tas den 17 november.
– Då kommer vi att presentera en gemensam budget för treklövern, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser