Annons

Återremisser i omsorgsnämnden

På torsdagens möte i omsorgsnämnden var två motioner uppe till diskussion. Den första , ”Schyssta scheman och anställningar”, kom från socialdemokraterna. Den går bland annat ut på att de vill avskaffa de omdebatterade delade turerna samt att alla anställda inom omsorgens verksamhetsområden ska ha heltidsanställningar med möjlighet till deltid om man vill.

I svaret från omsorgsförvaltningen står bland annat att läsa att det skulle kosta cirka 10 miljoner kronor att förverkliga motionen. Siffran är dock väldigt grovt huggen.
– Därför återremitterade vi ärendet så att förvaltningen kan räkna mer detaljerat vad det skulle kosta, säger omsorgsnämndens ordförande Cecilia Lindell (M).
– Och rent tidsmässigt är det perfekt. Pengarna finns nämligen inte idag och det betyder att partierna hinner få med kostnaderna i den budget som ska tas senare i höst.

Annons
 

Alinda Zimmander tycker att återremissen var bra.
– Vi yrkade naturligtvis bifall till motionen men vi är nöjda med att det blev en återremis. Nu ska vi sätta oss ner och se vilka politiska prioriteringar vi kan göra för att hitta pengarna, säger socialdemokraten.

Den andra motionen var ställd av sverigedemokraterna och de kräver i denna att all personal inom omsorgens verksamhetsområden ska ha skydds- och arbetskläder. Även denna motion återremitterades.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser