Annons

V oroliga för Malvans framtid

Vänsterpartiet i Landskrona är oroliga för att Malvan ska stå utan lokaler när det är dags att flytta från Jönsaplan till förmån för nybygge. I en motion ställd av Vänsterpartisterna Ray Grönlund och Said Hadrous den 18 september 2013 föreslog de att fullmäktige skulle ge individ- och familjenämnden i uppdrag att utreda kostnaderna för en renovering av de nuvarande lokalerna samt att ge samma nämnd i uppdrag att säkerställa att det skapas en mötesplats med möjlighet till matservering för stadens hemlösa när Malvan tvingas flytta.
– Den första att-satsen är redan klar men vi oroar oss för att den andra kan glömmas bort och att det inte kommer att finnas en lokal för dom när det är dags att flytta, sa Ray Grönlund på måndagens kommunfullmäktigemöte.

Ett flertal av fullmäktigeledamöterna var uppe i talarstolen och samtliga talade sig varma om Malvan och dess engagemang men trots detta yrkade samtliga förutom tre närvarande på avslag på motionen.
Noterbart är att såväl socialdemokraternas Jonas Esbjörnsson och sverigedemokraten Stefan Olsson, vilka sitter i individ- och familjenämnden, var uppe i talarstolen och den senare påpekade att de båda yrkade bifall för förslaget då det togs i nämndens arbetsutskott.
– Men vad är det värt att ni sa ja i nämndens AU när ni säger nej nu i fullmäktige, undrade Henning Süssner Rubin (V).

Annons
 

Enligt Torkild Strandberg (FP) har Landskrona Stadsutvecklig AB och Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se till att kontakter knyts med eventuellt nya hyresvärdar.
– Vi vill dock att det säkerställs här i fullmäktige så att det blir tydligt, att det ställs garantier. Vi misstänker annars att det finns en risk att Malvan står utan lokan den dag de måste flytta, hävdar Ray Grönlund.

Vid votering röstade samtliga ledamöter förutom Ray Grönlund, Henning Süssner Rubin samt Marko Huttunen (-) för ett avslag av motionen.
Marko Huttunen har förövrigt lämnat in en liknande motion som just nu är på remissrunda. Noterbart är att teknik- och servicenämnden har frågan på bordet imorgon onsdag. I ett tjänsteyttrande från förvaltningens chef Thomas Lehrecke står att läsa att nämnden föreslås avstå att yttra sig då de anser att frågan tillhör Fastighetsstrategi.

Läs även:

  • Smått och gott från kommunfullmäktige
  • Muntert när bråkigaste gänget tog avsked
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser