Annons

Regn i rådhuset

Nere i den pampiga fullmäktigesalen diskuterades det huruvida gröna tak minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall. På den smått klaustrofobiska åhörarläktaren just under takåsen önskade man sig då, möjligen ett grönt tak på Rådhuset, eller åtminstone ett tätt tak.

Det var i samband med socialdemokraternas motion om Gröna tak som det på två ställen på åhörarläktaren började regna in och det droppade rent av oroväckande mycket.
Väktare uppmärksammades på problemet som i sin tur varskodde vaktmästare som fick tillkalla professionell hjälp.
– Det var ju tur i oturen att det skedde i samband med ett möte, konstaterade Bo Lundgren (FP), ordförande i teknik- och servicenämnden.
– Man vill ju inte tänka på vilka skador som hunnit uppstå om det gått en tid innan läckan upptäckts, säger han och berättar samtidigt att det pågående renoveringsarbetet på Rådhuset fortskridit enligt planerna.
 
Vissa delar av renoveringen har varit och är uppenbart av brådskande karaktär.  Renoveringsbehovet i rådhuset gäller framförallt tak, fasader, fönster och målning av trädetaljer. Samtidigt kommer fasaden att tvättas. Den just nu pågående första etappen som gäller delen mot Storgatan ska enligt planerna vara färdigställd vecka 47 det vill säga veckan innan skyltsöndagen.

Annons
 

Etapp 2 med start från Rådhusgatan, startas upp löpande under etapp 1 för att vara helt färdigställd augusti 2015.

Landskrona Direkt har sökt Anette Hjerpe, fastighetsförvaltare i Landskrona stad för en kommentar till omfattningen av gårdagens vattenskador, dock utan att lyckas nå henne.
(Anette Hjerpe ringde redaktionen under onsdagen och meddelade att läckan nu var åtgärdad och att inga allvarligare skador hade uppkommit)

Rådhuset i Landskrona är ritat av Ove Pedersen och uppfördes 1882-84.


Lennart Jönsson (V) har noterat dramatiken på ovanvåningen och varskor den vattenvane öbon Måns Back Nilsson (S):

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser