Annons

Gymnasiet i samarbetsprojekt med Medicinska fakulteten

Idag inleds ett treårigt projekt mellan Allvar Gullstrandgymnasiets naturvetenskapliga utbildning och Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.

Under tre år kommer eleverna på naturvetenskapsprogrammet att ta del av ett program som innebär besök i Lund på medicinska föreläsningar, möjligheten att få en egen elevambassadör bland studenterna, göra studiebesök på olika institutioner, genomföra heldagslaborationer vid Biomedicinskt center och mycket mer.

Annons
 

Syftet med projektet från gymnasieskolans sida är att i ett tidigt skede i elevernas utbildning inspirera och stimulera till vidare studier inom naturvetenskap.

Varje termin kommer det att finnas någon aktivitet för en viss årskurs av gymnasieeleverna. Ett pilotförsök med en heldagslaboration genomfördes tidigare i år, som föll väl ut.

Samarbetsprojektet inleds på onsdagen med en föreläsning för naturvetarna av Susanne Brokop, programdirektör för fysioterapeutprogrammet i Lund och tillika vice ordförande i simsällskapet och mångårig fysioterapeut för svenska simlandslaget vid flera OS.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser