Annons

100 % ren hårdträning målet för stadens gym

För att uppmärksamma hur viktigt det är att träningsbranschen tar ställning mot dopning och för ren träning, arrangerar det nationella nätverket Prodis i veckan, en uppmärksamhetsvecka på träningsanläggningar runt om Sverige och där alla gymmen i Landskrona deltar. Prodis, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Prodis jobbar för ett aktivt samarbete mellan myndigheter och aktörer i lokalsamhället och utbildar personal inom träningsbranschen enligt modellen 100 % ren hårdträning. Idag finns dopningsanvändning på våra gym runt om i Sverige. Nätverket Prodis (Prevention av dopning i Sverige) har genomfört flera undersökningar på träningsanläggningar över hela landet. Resultaten visar att gymtränande män någon gång använt AAS (anabola androgena steroider) i fyra gånger så hög utsträckning jämfört med befolkningen i stort. Totalt uppger även 16 procent av männen att de någon gång har blivit erbjudna att prova och/eller köpa dopningspreparat. I nätverket Prodis ingår idag 92 kommuner och närmare 500 träningsanläggningar har tagit ställning mot dopning och för ren träning och arbetar aktivt med arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. – I vår undersökning, med över 10 000 svarande, kan vi se att 80 procent av de som tränar instämmer i påståendet att det är viktigt att gymmet som jag tränar på arbetar aktivt för att motverka dopning. Vår modell har en dokumenterad förebyggande effekt. Så vår insats är viktig och efterfrågad, säger Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare i nätverket PRODIS. – I Landskrona är vi stolta över att alla stadens gym gått med i Prodis, berättar Marcus Strömberg, projektledare för folkhälsoarbetet i Landskrona stad. – Därmed visar man tillsammans öppet motstånd mot att deras medlemmar använder sig av otillåtna medel. Landskronas gym har en gemensam antidoping- policy, utbildad personal i dopingfrågor och samarbetar med polisen. Dopingkontroller görs regelbundet av Riksidrottsförbundet och polisen, avslutar Marcus Strömberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser