Annons

Nytt utseende på Erikstorpsvägen

Som vi berättade om redan i fredags kommer Erikstorpsvägens norra del att smalnas av och därför stängas av. Under perioden 13 oktober 2014 och 1 april 2015 kommer delen av Erikstorpsvägen mellan Alfredsvägen och Lill Olas väg att byggas om. Under större delen av byggtiden kommer vägen att vara avstängd.
– En vattenledning måste bytas ut och i samband med det arbetet kommer vi även att göra om gatans utformning. Vi vill skapa ett vackert och tryggt gaturum som blir till glädje inte bara för de boende utan också alla som går och cyklar längs Erikstorpsvägen, säger Peter Siilak, teknisk chef i Landskrona stad.

Gatan kommer att bli smalare för att skapa utrymme för cykelbanor på båda sidor.
– Cykelbanor ökar tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Vi har som mål i Landskrona att cykeltrafiken ska öka i förhållande till biltrafiken och satsar mycket på cykelvägar, detta är ett led i det arbetet, avslutar Peter Siilak.


Gatan kommer även få ny belysning och träd kommer att planteras.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser