Annons

Kraftig minskning av anmälda brott

En genomgång av den polisanmälda brottsligheten under årets åtta första månader visar på en mycket positiv utveckling. Det totala antalet anmälda brott har minskat med 17,5 procent jämfört med samma period föregående år.
– Det motsvarar 960 brott, vilket känns bra, då det bakom varje anmälan finns ett brottsoffer, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

Minskningen gäller för såväl inbrott i bostad, cykelstölder, bilbrott, snatteri och stöld i butik som skadegörelse och rån.
– Vi vill tro att en del av denna positiva utveckling beror på polisens och Landskrona stads gemensamma satsning på brottsförebyggande arbete, säger polis Anders Enqvist.

Annons
 

Vad gäller våldsbrott utomhus var siffrorna för förra året de lägsta sedan år 1997. I år har denna kategori ökat igen men de ligger ändå fortfarande lågt jämfört med de nivåer som var under 2007 och 2008.

– Vi följer upp denna ökning. Misshandel drabbar den enskilda människan hårt och insatser mot våldsbrott är ett prioriterat område, säger polis Håkan Ask.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser