Annons

S-motion antogs

Socialdemokraterna har genom Eva Örtegren, Mecide Özer och Niklas Karlsson väckt en motion med titeln ”Handlingsplan för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter”.

Kommunstyrelsen har inget att erinra utan gav sitt bifall till motionen som nu går vidare för antagande av fullmäktige.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser