Annons

Nej till motion om Gröna tak

Socialdemokraterna Alinda Zimmander och Roy Wernberg vill se fler så kallade ”gröna tak” i Landskrona stadsbild och har därför lämnat in en motion i ämnet. Något som varse sig eller stadsbyggnadsnämnden tyckte var ett bra förslag och inte heller i kommunstyrelsen fick motionen något gillande.

I Tyskland och rent av i Malmö har man däremot en annan syn på saken.
– Då klimatförändringarna kommer medföra högre temperaturer och mer nederbörd är gröna tak en viktig del i städers strategier för klimatanpassning. Gröna tak kan fördröja dagvatten, isolera byggnader och kyla ner stadsmiljön, skriver Malmö stad på sin hemsida.

Annons
 

Möjligen var det Alinda Zimmander och Roy Wernbergs förslag att att minst 40 procent av alla nybyggnationer och renoveringar av flerfamiljshus ska ha gröna tak och att minst 40 procent av alla nybyggnationer och renoveringar av småhus, skolor och sportanläggningar ska ha gröna tak.

Stadsbyggnadsnämnden avslog ärendet då de bedömde att det finns svårigheter kring att införa ett krav på användandet med minst 40 procent och ansåg att ett sådant krav i dagsläget är möjligt att följa.

I KS yrkade S på bifall för motionen. Ärendet gick till votering där siffrorna slutade 7 (FP, M, SD) för avslag och 5 för billfall (S). MP valde att avstå från att delta i beslutet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser