Annons

Ansöker om statlig drift av Venfärjor

Kommunstyrelsen har nu gjort en  ansökan till Trafikverket om ändrat väghållaransvar mellan Landskrona och Ven.

Färjeleden mellan Landskrona och Ven är idag en allmän kommunal väg. Landskrona stad har en skyldighet att upprätthålla godstrafiken och Skånetrafiken ansvarar för persontrafiken. Stadsledningskontoret har tittat på vilka möjligheter som finns att ändra väghållaransvaret. Efter samtal med den nationella färjesamordnaren och Trafikverket har staden ombetts att lämna en skriftlig ansökan som anger bakgrund och motiv till ett eventuellt statligt övertagande till Trafikverket.

Annons
 

Kommunstyrelsen beslutade i torsdags att överlämna en ansökan om statligt övertagande av väghållaransvaret mellan Landskrona och Ven till Trafikverket.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser