Annons

Ännu ingen gratis buss för pensionärer

Trots många och fagra löften kring kollektivtrafik i valrörelsen fick Niklas Karlsson (S), se sin motion om ”avgiftsfri kollektivtrafik för ålderspensionärer” som besvarad när den nyligen var uppe i kommunstyrelsen för beslut.

Motionen som avslagits av omsorgsnämnden och teknik- och servicenämnden mötes i KS av att FP yrkade på att motionen skulle anses vara besvarad. S yrkade på bifall till motionen. Ärendet gick till votering där siffrorna slutade 6 (FP, M, MP) för att motionen ska anses besvarad och 5 för bifall (S). SD valde att avstå från att delta i beslutet.

Annons
 

Motionen går nu vidare till KF för slutgiltigt beslut.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser