Annons

Kommunen betalar för bion

Landskrona stad har genom fritids- och kulturförvaltningen tecknat ett avtal med Paulsson Fastigheter AB om att båda parter har en ambition att det ska finnas en biograf i fastigheten på Östergatan 13. För detta ersätter kommunen fastighetsbolaget med 150 000 kronor årligen i fem år.

Enligt avtalet ska Paulsson Fastigheter tillse att en biografentreprenör finns med kontinuerlig biografverksamhet öppen för allmänheten och att stadens skolor får möjlighet till skolbiovisning mot en ersättning till entreprenören som täcker personalkostnaden.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser