Annons

Fullmäktige avklarat på en halvtimme

Möjligen led stadens politiker av någon typ av valbaksmälla, för någon action var det inte i fullmäktigesalen på måndagskvällen. Hade det inte varit för att Bo Fridh, i vanliga fall med paribeteckningen (S) äntrat talarstolen och framfört ett tacktal i egenskap av arrangör av sommarens internationell Vegaträff i Lundåkrahamnen till kommunfullmäktiges ordförande, hade knappt något tal ens nått två minuter. Hela det officiella mötet klarades av på mindre än en halvtimme. Ett par enkla frågor fick kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) besvara från Strefan Olsson (SD) och Henning Süssner Rubin (V). Frågor som rörde huruvida kommunen följde fattade beslut angående kommunens köttinköp samt om han vill privatisera Ventrafiken?

– Alltför lång långbänk, ansåg Leif Thorsell (M) att detaljplanen för fastigheterna Karl XV 4 och 18 tagit. Ingen annan var dock intresserad av att diskutera ärendet varför det nu är fritt fram att i de centrala fastigheterna bedriva skola, lättare vård, centrumverksamheter och parkering.

Annons
 

Det förtiförsta och därmed mandatperiodens näst sista möte hann klubbas av innan närvarolistan gått varvet runt. Det sista, då ordförande utlovade såväl snittar som bubbel, hålls den 13 oktober.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser