Annons

Nyföretagandet pekar uppåt

Efter de senaste årens nedgång i nyföretagandet i Landskrona kan nu ett trendbrott skönjas för första halvåret 2014.  Hela 128 nya företag har startats i kommunen under perioden. Motsvarande siffra för ifjol var 110. Utvecklingen innebär att staden klättrar i nyföretagarrankingen från plats 118 till plats 70 av landets 290 kommuner.  I riket som helhet ligger nyföretagandet på en mer konstant nivå.

Näringslivsenheten i Landskrona stad arbetar målinriktat för att öka nyföretagandet i kommunen. Detta görs i samarbete med externa aktörer såsom Nyföretagarcentrum, Uppstart Landskrona, ALMI, Connect Skåne och Ung Företagsamhet.

Annons
 

Därtill finns kommunägda Linc som har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom skapandet av nya arbetstillfällen. Här gess möjlighet att inventera och utveckla de företag som har behov av hjälp. I Lincs lokaler vid stationen finns idag en blandning av nystartade företag, små och medelstora företag, näringslivsstödjande organisationer och projekt.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser