Annons

Vad händer nu?

Vad händer nu i den lokala politiken? Här är datumen att hålla koll på.

15 september
Då började Länsstyrelsen den slutliga räkningen av rösterna, inklusive personrösterna och röster från de som är bosatta i utlandet. I Landskrona rör det sig om cirka 130 röster. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigevalet och sist landstingsfullmäktigevalet.

Annons
 

17 september
Preliminärt röstresultat från valnämnden i Landskrona presenteras tillsammans med mandatfördelningen.

22 september
Nuvarande kommunfullmäktige har sitt näst sista sammanträde.

26 september.
Valresultaten för kommunen beräknas vara fastställda av Länsstyrelsen

13 oktober
Nuvarande kommunfullmäktige har sitt sista sammanträde.

14 oktober
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg (M) avgår formellt.

15 oktober
Det nya kommunfullmäktige tillträder.

20 oktober
Nytt presidium och valutskott väljs av det nya kommunfullmäktige. Bland annat får vi då veta vem som blir stadens nya ”borgmästare”, det vill säga kommunfullmäktiges ordförande. Dessutom spikas vilka dagar i november och december som kommunfullmäktige ska ha möte.

17 november (prel).
Det nya kommunfullmäktige ska klubba budgeten.

15 december (prel).
Kommunfullmäktigemöte. Ledamöterna till de olika nämnderna samt till kommunstyrelsen väljs.

Normalt tillträder den nya kommunstyrelsen efter årsskiftet men detta kan även ske tidigare.

31 december
Nämndernas mandatperiod 2011-2014 slutar.

1 januari 2015
En ny mandatperiod för Landskrona stads nämnder tar sin början och varar till 2018-12-31.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser