Annons

Drömmen om ett musikarkiv

Som en sista åtgärd innan politiken gick på sommarlov lämnade Marko Huttunen (C) in tio motioner. En av dessa handlade om att staden bör undersöka vilka förutsättningar det finns för att skapa ett musikhistoriskt arkiv. En idé som Bosse Nilsson på Melody Musik Produktion på varvsudden tände på. – Detta är tankar jag själva burit på genom åren. Nu finns det tekniska möjligheter att genomföra det, säger studioägaren, musikern och Landskronaprofilen, känd inte minst genom sitt band Prebens Pågar. Landskrona har genom åren fostrat många duktiga musiker. – Allt från Siw Malmkvist till Svenska Akademien. Men även Skånska Teatern gjorde på sin tid mycket musik som borde bevaras till eftervärlden. Den nyligen avslutade utställningen Musikstaden på museet är ett dokumentationsprojekt som visar på vilken bredd och mångfald det funnits i musiklivet i Landskrona från 1960-talet fram till idag, säger Marko Huttunen. – Och då skrapade de bara på ytan, inflikar Bosse Nilsson. Marko Huttunen menar att inget som har med musik i Landskrona att göra är för litet eller obetydligt för att det inte ska dokumenteras, utan tanken är att det mesta på sikt ska in ett musikhistoriskt arkiv. – Det är inte enbart själva musiken som kan digitaliseras, arkiveras och göras tillgänglig via nätet. Det finns en skatt av gamla inträdesbiljetter till konserter, affischer, tidningar, recensioner, skivor, videoband, kassettband, fotografier med mera att förse ett arkiv med. – För att inte nämna skivaffärer, musikaffärer, dansställen, scener, replokaler, DJ:s och annat, fyller Bosse Nilsson på. Nu kan upphovsrätt och juridiska restriktioner göra det bekymmersamt att offentliggöra allt material som ett arkiv kan tänkas samla på sig. – Det får man naturligtvis se över. Men det kanske inte är tvunget att det ska gå att lyssna till en hel låt, funderar Bosse Nilsson. – Sen kanske inte allt går att återge i originaltappning. Däremot kanske det finns noter och då kan nyinspelningar göras av äldre verk. Bosse Nilsson menar att det krävs ett stort detektivarbete om tankarna skulle bli verklighet. – Det finns massor av lokal musikhistoria i gömmorna, säger han och börjar leta runt i sin studio. – Lyssna här. Det är Ingrid Savbrandt som sjunger i The Legends, säger Bosse Nilsson och studion fylls av 80-talsminnen. – Och kolla här, säger han och håller fram en mastertape märkt ”Empire”. – Det är ”Limmet” och ”Kagan”. ”I´m willing” med Ice, är nästa låt att ljuda i högtalarna och minnen från Assam Bops och Nasty Nutes spelningar på Underland varvas med konsertminnen från Riohuset och Pilängsgården, studiotider och studiecirklar, disco på Nightlife och besök i replokalen Level 5 en våning upp samt Rockfabriken och IFML:s engagemang. – Musiken har varit eftersatt, säger Bosse Nilsson och åsyftar den lokala dokumentationen. – På riksplanet finns Grammofonarkivet men lokalt hade det varit fantastiskt med ett musikarkiv. – Mig veterligen finns det ingen kommun som i dag tillgängliggjort sin musikhistoria. Det skulle kunna göra Landskrona till en unik stad om vi upprättar ett arkiv och därmed blir vi också pionjärer inom området och kanske en kommun som fler kan ta efter. I förlängningen skulle det kunna växa ut till en lokal kulturbank, hoppas Marko Huttunen och menar att kulturförvaltningen med sin kompetens är den naturliga institutionen kring vilket ett arkiv måste utgå från. På den aktuella förvaltningen finns redan en del musikhistoria i arkiven om än inte systematiserat till ett särskilt Musikarkiv. – I samband med utställningen om Landskronas musikliv förra året så samlades en hel del in. Det som finns håller så sakta på att digitaliseras för att lättare bli tillgängligt, säger förvaltningschef Göran Nyström. – Att det inte gjorts mer än så här är helt och hållet en resursfråga. Vi har stora samlingar, men mycket ligger fortfarande ej uppordnat. Att samla in mer och att medvetet dokumentera det som händer idag kräver ytterligare resurser, avslutar han. Nu återstår att se om Marko Huttunens motion vinner gehör hos kommande mandatperiods politiker i nämnder och fullmäktige så att alla musiknostalgiker får chansen att återuppleva sina lokala ungdomsidoler.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser