Annons

S om handelns tapp

Handelns tapp under jubileumsåret får oppositionsrådet Niklas Karlsson att höja ett varningens finger samtidigt som han ser en lösning i att bygga fler centrala bostäder.
Att omsättningen för detaljhandeln i centrum minskar är en varningsklocka att ta på allvar. Bostadsbyggandet i stadens centrala delar måste prioriteras om situationen inte ska förvärras och butiker tvingas slå igen, säger Niklas Karlsson (S) i samband med Fastighetsägarna Syd rapport.

Rapporten från Fastighetsägarna Syd visar att omsättningen inom detaljhandeln i Landskrona kommun minskade med 3 procent förra året. I centrum minskade omsättningen med hela 6,3 procent detta trots alla arrangemang under jubileumsfirandet. I rapporten poängteras att ”en attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för tillväxt i en kommun. Ett levande centrum lockar till sig investerare, besökare, invånare och entreprenörer”.
– Mot den bakgrunden är kontorisering av bostäder i centrum en tveksam väg att gå. Det krävs satsningar på hyresrätter så att ungdomar som så önskar kan flytta till eget boende och äldre som sålt sin bostad kan bosätta sig centralt, poängterar Niklas Karlsson.

Annons
 

Nedgången i handeln är dessutom en indirekt effekt av den rekordhöga arbetslösheten på 16 procent som råder i Landskrona.
– Det krävs stora insatser för att få människor i arbete och vi socialdemokrater har presenterat ett omfattande åtgärdspaket som vid ett regeringsskifte skulle resultera i ett antal hundra jobb bara i Landskrona, säger Niklas Karlsson och avslutar.
– Att intensifiera arbetet med att utveckla centrum, med boende och jobb som ger förutsättningar till egen försörjning, kommer högt på vår dagordning för Landskronas framtid.

Läs mer:
Handeln i centrum tappar

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser