Annons

Många spadar i marken i höst

Den senaste veckan har såväl nämnd som förvaltning inom kommunens teknik- och serviceområde kallat till flera presskonferenser. Det ska grävas i staden. Först kallades det till Järnvägsparken mellan systembolaget och gamla järnvägsstationen. Sedan var samlingsplatsen Dammhagsparken och på måndagseftermiddagen kallades pressen till Strandvägen.

Järnvägsparken ska göras om till parkeringsplatser, allt för att möta behovet från handeln i staden. En del grönska kommer dock att behållas.
– Genom att skapa ett parkeringstorg där, så fyller behovet av parkeringsplatser som finns centralt. Men vi vill att det ska vara inbäddat i vacker och stadsmässig grönska, säger Thomas Lehrecke, chef för teknik- och serviceförvaltningen på kommunen.
I framtiden vill kommunen även ha parkeringsplatser på andra sidan Österleden där det idag ligger tågspår.
– Problemet är bara att det inte är vår mark. Dessutom får de så kallade bockarna, vilka markerar änden på spåren bara flyttas ett visst antal meter västerut varje år. Därför kommer det att ta tid innan det kan bli tal om parkeringsplatser där, säger Bo Lundgren (FP), ordförande i teknik- och servicenämnden.

Annons
 

En annan park som kommer att få ett delvis förändrat utseende är Dammhagsparken.
– Behovet at att rusta upp parken har funnits länge och nu är det dags. Den kommer att bli betydligt ljusare och öppnare vilket i sin tur gör att den känns tryggare. Hundrastgården kommer att tas bort och istället kommer vi bland annat att uppföra en grillplats. Ambitionen är att parken ska bli ett utflyktsmål samtidigt som den öppnar upp mot Öster, säger Bo Lundgren.
– Vi kommer även att pryda idrottshallens vägg med muralmålningar vilket skapar en vacker fond till både park och skolgård.

Arbetet med att iordningställa de båda parkerna påbörjas under september.

Den tredje pressvisningen ägde rum på Strandvägen i höjd med Holmgatan på måndagen. På plats fanns förutom Bo Lundgren och Thomas Lehrecke ett flertal tjänstemän samt anläggningsarbetare.
Tidigt på måndagsmorgonen hade den del av Strandvägen som sträcker sig mellan Karl XI:s väg och Holmgatan stängts av. Under ett par månader kommer den att asfalteras om och dessutom förändras en del.
– Vi vill att de som parkerar ska göra det på den östra sidan. Därför kommer vi att smalna av vägen en aning och rama in parkeringsytor, berättar Thomas Lehrecke.
– Förutom att en ny asfaltbeläggning som är ett måste så vill vi ha ner hastigheterna. Det går fort här emellanåt. Men åtgärderna är effektiva. Några farthinder och liknande vill vi inte ha, berättar Bo Lundgren.

När resten av Strandvägen kommer att asfalteras om kan ingen av de båda svara på.
– Det får bli längre fram. Här var läget akut och det gick inte att vänta längre, avslutar Thomas Lehrecke.

Målet är att asfalteringsarbetet på Strandvägen ska vara klart innan jul.


Citygross har länge efterlyst bättre parkeringsmöjligheter för sina kunder och nu blir det verklighet. Det är Järnvägsparken som nu kommer att göras om till en parkeringsplats.


Bo Lundgren tog plats i grävskopan medan Thomas Lehrecke tog skyfflen när de mötte pressen på Strandvägen på måndagen. Här kommer nu att läggas ny asfallt och dessutom gör man parkeringsfickor på den östra sidan mot Exercisfältet.


Strax innan klockan 8 på måndagsmorgonen stängdes Strandvägen av för obehörig trafik.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser