Annons

Handeln i centrum tappar

Omsättningen inom detaljhandeln i Landskrona kommun minskade med 3 procent förra året. I Landskrona centrum minskade omsättningen med drygt 6 procent. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet som berättar hur det går för handeln i stadskärnan. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för tillväxt i en kommun. Ett levande centrum lockar till sig investerare, besökare, invånare och entreprenörer. Ett sätt att värdera stadskärnans attraktionskraft är att i ekonomiska termer mäta hur det går för handeln och besöksnäringarna i stadskärnan. På uppdrag av Fastighetsägarna Syd tar analysföretaget WSP årligen fram dessa uppgifter för 13 sydsvenska stadskärnor. I Landskrona centrum har detaljhandeln genomgått stora förändringar de senaste tio åren. Ett aktivt utvecklingsarbete har bland annat resulterat i nyetableringar och ett större utbud. Även stadskärnans omsättning och marknadsandelar har ökat de senaste åren, men nu tycks det ha skett ett trendbrott. Omsättningen inom detaljhandeln i stadskärnan minskade med 6,3 procent under perioden 2012-2013. Det var främst dagligvaruhandeln och försäljningen av hem- och fritidsvaror som har minskade i centrum, medan beklädnadsbranschen tappade marginellt i omsättning. – Rapporten visar att detta i första hand var en effekt av en vikande konjunktur och ökad konkurrens inom kommunen. Stadskärnan stod emot konkurrensen ganska väl både från Helsingborg och det utbyggda Väla, förklarar Marie Enhörning, regionchef norra Skåne, Fastighetsägarna Syd. Inom hotell- och restaurangbranschen har trenden under de senaste åren varit att sysselsättning och omsättning har ökat. Under förra året avstannade den utvecklingen i Landskrona centrum då hotellnäringen backade 13,2 procent och restaurangnäringen låg kvar på samma nivå som tidigare. Även omsättningen i tjänstsektorn som omfattar bland annat frisörer, hud- och skönhetsvård samt kulturinstitutioner backade med drygt 5 procent. – Landskrona har länge varit ett skolexempel på hur ett målinriktat samarbete mellan kommunen, handlarna och fastighetsägarna har gett positiva resultat för stadskärnan. Nu gäller det att vara lyhörd och möta nya konsumtions- och beteendemönster för att kunna utveckla stadskärnan för framtiden, säger Marie Enhörning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser