Annons

3,3 miljoner till festen

Kommunstyrelsen gav idag stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja upphandlingen för en Landskronakarneval under 2015. Man beslutade också att höja anslaget för  Landskronakarnevalen och andra evenemang från 2 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor från och med 2015.  

I det liggande förslaget var höjningen från i år tänkt att bli en miljon kronor, nu blev det lite mer. Meningen var att höja anslaget från 2 miljoner till 3 miljoner. Sverigedemokraterna  föreslog att anslaget skulle höjas ytterligare, till 3,3 miljoner kronor, vilket kommunstyrelsen beslutade.

Annons
 

Tidigare har stadens evenemangsbudget legat på i runda svängar 2 miljoner kronor.
För att till nästa år uppnå ett större intresse bland presumtiva anbudslämnare vill man nu öka karnevalsbudgeten. Man vill också utöka evenemangsbudgeten med ytterligare 300 000 kronor för att kunna medverka i andra evenemang där förfrågningar kommer utifrån.

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till budgetberedningen för beaktande i 2015 års budget.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser