Annons

BoIS presenterar planer på framtidens IP

Idéerna om en modernisering av IP börjar ta form. Planer finns på att en ombyggnad ska ske i flera etapper. Den första innebär att ståplatsläktaren på långsidan kommer att bli en sittplatsläktare under tak, ett arbete som ifall det klubbas genom lär stå klart till 2016. En total ombyggnad beräknas kosta mellan 150 till 200 miljoner kronor. Ingenting är dock spikat i dagsläget. Idag bjuder BoIS in allmänhet och politiker till en träff för att ventilera frågan. Landskrona BoIS har ikväll bjudit in medlemmar, supportrar och samarbetspartners till ett öppet möte för att informera om Landskrona IP och dess framtid. Några beslut gällande någon ombyggnad har dock inte tagits av kommunen, vilka äger Landskrona IP. Klart är dock att en ombyggnation kommer att ske och mycket lutar mot att den första etappen blir att ståplatsläktaren på långsidan görs om till en sittplatsläktare under tak och att denna kommer att inhysa bland annat omklädningsrum och toaletter som ska ersätta de som idag finns i den röda paviljongen bakom läktaren. – Jag vet inte vad BoIS kommer att visa upp på mötet. Politikerna, som kommer att ta samtliga beslut, har inte sett några ritningar, säger Stefan Johansson, förvaltningschef på stadsledningskontoret. – Jag gissar att BoIS försöker sondera läget bland politikerna inför valet. Stefan Johansson leder den arbetsgrupp som håller på att ta fram förslag på hur en framtida arena ska se ut. – Uppdraget har vi fått av budgetberedningen och det är den som sedan ska presentera vårt förslag för politiken och därefter ska beslut tas. Vårt arbete är dock inte klart ännu. Vi kommer att presentera våra funderingar till budgetberedningen i oktober. Beslut tas sedan i november månads budgetmöte i kommunfullmäktige. Någon typ av multiarena som kan användas till annat än fotboll kommer det dock inte att bli. – Vårt uppdrag är att se hur en renodlad fotbollsarena kan se ut. Enligt Stefan Johansson kommer en total ombyggnad av hela IP, det vill säga det område som innefattar a-planen, att kosta 150 till 200 miljoner kronor. – Det är en totalsumma. Sedan är frågan hur mycket kommersiella verksamheter som kan inrymmas. Det är ju långt ifrån bara en fråga om hur många åskådare läktaren ska ta, säger Stefan Johansson och menar att det är en fråga som i mångt och mycket ligger i BoIS hand. Han talar om allt från viploger, skola, kansli till restauranger som skulle kunna inrymmas i en ny läktare. – Men mig veterligen så har de inga intressenter i dagsläget. Men viploger och annat är inget måste i en första etapp. Det kanske blir så att vi bygger en läktare som bara inrymmer omklädningsrum och toaletter på baksidan. Sedan kan man i en senare etapp bygga till fler etage, säger han men betonar än en gång. – Idag är inget sådan spikat, inte ens presenterat för de som ska bestämma, politikerna. Det finns egentligen bara en sak som är klar. Jag uppfattar det som att det kommer att krävas nya omklädningsrum och toaletter som ersätter röda paviljongens eftersom de är i sådant skick att de inte kan användas i framtiden. Synergieffekten är uppenbar. Idag är redan 12 miljoner kronor budgeterade till nya omklädningsrum med mera. Därmed finns det också en grundplåt till den eventuellt nya läktaren. Beslut i frågan kommer alltså att tas i november. Eftersom inte Stefan Johansson vill föregripa något så kommer han inte att gästa kvällens möte som hålls i restaurangen på IP. – Dels är jag inte inbjuden men jag hade inte gått ändå. Jag vill inte hamna i situationen att jag inte kan svara på en massa frågor som jag säkert hade fått. Det hade inte gangnat någon, varken BoIS, supportrarna eller oss i arbetsgruppen. Om en ombyggnad av ståplatsläktaren skulle bli aktuell så kan en ny inte stå klar förrän tidigast 2016. – Det kommer säkert att ta hela nästa säsong men jag tror inte att det kommer att betyda så mycket rent publikt. De som kommer får säkert plats på sittplatsläktaren eller på läktarna på kortsidan.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser