Annons

Staden på studiebesök hos Engelska Skolan

I veckan gjorde en delegation från Landskrona stad ett studiebesök på två av Internationella Engelska Skolans verksamheter i Göteborg. Det är sedan en tid tillbaka känt att Internationella Engelska Skolans (IES) är intresserade av att etablera sig i Landskrona och att man då främst sneglar på den i detaljplanen för Norra Borstahusen inritade skolan. Något som initialt välkomnats av den styrande treklövern men också väckt irritation hos oppositionen. Lite märkligt kan det tyckas att det är Christian Alexandersson, VD för Landskrona Stadsutveckling AB som initierat diskussionen och som också var den som först presenterade planerna för utbildningsnämnden. – Frågan kom upp i samband med Landskrona Stadsutveckling ABs arbete med att utveckla innerstaden och då om det var möjligt att medverka till att hitta verksamheter till fastigheten Weibullsholm. Fastigheten står tom och har gjort så under flera år, berättar Christian Alexandersson. – Jag fick information om att Internationella Engelska Skolan tidigare tittat på Landskrona och kontaktade dem för att se om det fanns intresse. De svarade med att de var intresserade av att starta en skola i Landskrona under rätt förutsättningar. Nu visade det sig att IES inte föll pladask för Weibullsholm. – Det skulle inte fungera med de begränsningar som den fastigheten lever med. I stället ville de gärna ta en diskussion för att se om den nya skolan som inritats i planen för Borstahusen var möjlig. Utbildningsförvaltningen har därefter lämnat material i form av befolkningsprognoser, elevpengsberäkningar och bidragsnivåer för Landskronas verksamhet till IES som varit noggrann med att påtala att ska en etablering vara möjlig, skall det ske i nära dialog med staden. En inbjudan skickades från friskolekoncernen om ett studiebesök på Göteborgsskolorna i Krokslätt (åk 3-6) och Johanneberg (åk 7-9). En besök som en brokig skara tjänstemän och ett fåtal politiker genomförde i onsdags. – Vilka som skulle bjudas in har sköts av utbildningsförvaltningen. Kriterierna har varit att få ihop en grupp med olika intressenter. Detta för att kunna ha en stor bredd i dialogen, säger Christian Alexandersson. Inbjudna var bland annat förvaltningscheferna för stadsbyggnads- och utbildningsförvaltningen tillsammans med stadsarkitekten, planchefen, kommunchefen, rektorer för grundskolorna i norr samt några av utbildningsnämndens ledamöter, dock ej alla. Inte heller skolans fackliga företrädare. Inte alla följde med på resan men merparten av de inbjudna. Den socialdemokratiska skolpolitikern Leif Olin valde att stanna hemma och har i ett brev till skolan förklarat varför. – I Landskrona blir utbildningsnämnden inte ens inblandad. I stället förs förhandlingar mellan IES och ett kommunalt bolag genom dess VD. Vi beklagar att stadens styrande politiker har så lite tilltro till sin egen politik att man går bakom ryggen på den egna nämnden och påbörjar förhandlingar med en friskola – i detta fall alltså IES. Vi anser att detta är fel, skriver han bland annat och avslutar sitt brev med: – Den politiska majoriteten får ta det fulla ansvaret inför framtiden men IES bör också fundera på sin roll i denna charad. Vi kan bara beklaga och väljer att inte delta. En som däremot valde att delta är Erik Raita (M), förste vice ordförande i utbildningsnämnden. – Skolorna i Göteborg som vi besökte var multikulturella, precis som Landskronas elevunderlag ser ut, vilket direkt slog på skam alla fördomar om att de bara ville ha toppelever med perfekt svenska, säger Erik Raita som tror att IES skulle kunna ge ett ytterligare lyft till stadens skolutbud. Moderaten ställer sig kritisk till att S inte valde att följa med på resan. – Vad som var extra tråkigt är att Socialdemokraterna bojkottade resan och inte ens ger fristående skolor chansen att visa upp sin verksamhet. Vi ska komma ihåg att det är helt unikt att vi blir inbjudna till en sådan här studieresa innan de ens bestämt sig för att ansöka. Leif Olins brev till IES finns i sin helhet på hans blogg: http://blogg.leifolin.se/#post157

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser