Annons

Karriärtjänster ger högre lön och tillsvidareanställning

Landskrona stads satsning på förstelärare ger pedagogerna ett lönetillägg och en tillsvidareanställning på utbildningsförvaltningen.

Kommande fredag mottar 24 pedagoger från grundskolan till vuxenutbildningen i Landskrona stad Arete meritering av förstelärare. Meriteringen innebär inte bara ett lönetillägg på 5000 kronor utan även en tillsvidareanställning på utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tillsvidareanställningen gäller även tre pedagoger som blivit meriterade tidigare i år.
– Landskronas framgångsrika satsning på förstelärare ger utdelning både till pedagoger och för staden. De pedagoger som blivit godkända i ett särskilt meriteringsprogram via Arete Merietering har visat att de är särskilt kvalificerade och yrkesskickliga lärare, något som gagnar stadens alla elever i arbetet för ökad måluppfyllelse, säger projektchef Christan Olsson, ansvarig för meriteringarna i Landskrona.

Annons
 

Landskrona stad var tidigt ute i satsningen på förstelärare och har 43 förstelärare som samtliga blivit meriterade av Arete Meritering. Förstelärare finns i grund- och gymnasieskolan samt på vuxenutbildningen. Nu finns tankar om att även införa förstelärartjänster på förskolorna.
– Detta speglar våra prioriteringar vad gäller stadens skolförbättringsarbete. Förstelärarna blir centrala när det gäller till exempel att leda seminarier om undervisning för andra lärare, initiera och leda pedagogiska utvecklingsprojekt i syfte att förbättra undervisningen, leda ämnesnätverk med kolleger samt coacha andra lärare. Huvudfokus i uppdraget ligger dock på undervisning med eleverna, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Skolverkets kompetenskrav för förstelärare:
”För att kunna utses till förstelärare krävs minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Läraren ska också ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning.”

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser