Annons

Nu rivs gamla campingen

Nyligen stängde den gamla campingen i Borstahusen.
Sedan ett par dagar tillbaka har lastbilar gått i skytteltrafik med rivningsmassor från de tidigare servicebyggnaderna. Hela området är nu en stor arbetsplats.
– Det går undan nu, säger Thomas Lehrecke, chef för teknik- och serviceförvaltningen.
– Arbetslaget som varit på nya campingen kunde jag flytta över. Vädret är gynnsamt för det arbete vi utför, säger han och berättar att man markerat den nya strandlinjen med stora stenar.
– Här ska vi nu så gräs så att vi redan nästa år har en fin strandäng på plats.

En del fastigheter på det gamla campingområdet har redan rivits.
– Den biten sköter Ohlssons inom våra befintliga avtal, säger Thomas Lehrecke som även låtit anlita samma konsult, Peter Stoltz, som vid markarbetet för nya campingen.
– Han ser till så att PBL (Plan- och bygglagen) följs.

Annons
 

Campingvägen, det vill säga vägen som ledde ner till receptionen är nu avstängd.
– Jag förutsätter att tillstånd är sökt för detta. Det är en allmän väg men just nu är det ett arbetsplatsområde. Vägen kommer dessutom att försvinna.

Thomas Lehrecke håller som bäst på att undersöka om kommunen i egen regi kan klara av nästa etapp i markarbetet, det som rör vatten, avlopp och fjärrvärme.
– Om inte, måste vi göra en upphandling, men oavsett vilket så ska markarbetena vara klara så att byggherrarna ska kunna få tillträdde till hösten 2015.

Frågan är då om valutgången har någon avgörande betydelse för byggnationen på området. Socialdemokraterna säger att de vid ett maktskifte tänker stoppa byggplanerna på gamla campingen.
– Vi har hela tiden sagt att det inte ska byggas på campingplatsen och det står vi fast vid. Gamla campingplatsen, med Lill-Olas och Erikstorp, ska bevaras och utvecklas som ett fritids- och rekreationsområde för alla i Landskrona, säger oppositionsråd Niklas Karlsson som dock lägger in en brasklapp.
– Vi vet inte idag vad det skulle kosta att stoppa den redan påbörjade exploateringen och att återställa området. Det är vår ambition att så långt det är möjligt värna hela området och utveckla det för fritids- och rekreationsändamål, istället för att bygga höghus där, avslutar han.


SeVen ett minne blott.


Nästa år ska detta vara en strandäng.


Precis som på den nya campingen stryker en hel del träd med när marken nu förebereds för nytt ändamål.


Stenarna markerar var den nya strandlinjen går.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser