Annons

Innerstaden ska lyftas

Det uppförs nu skyltar längs E6 som ska visa vägen till Landskrona city och det staden har att erbjuda, exempelvis butiker och restauranger. Skyltarna längs motorvägen är ett första steg i en ny skyltning för hela Landskrona. Ytterligare skyltar kommer att sättas upp längs infarterna, men dessa kommer att dröja ett tag till då bygglov ännu inte är klart. Den nya skyltningen är ett initiativ av Landskrona Citysamverkan i samarbete med Landskrona stad och är ett startskott för utvecklingsarbetet med att lyfta Landskronas innerstad.

För att se över hur man kan få till en positiv utveckling av innerstaden så har Landskrona Stadsutveckling AB, i samarbete med Citysamverkan, tagit fram en rapport med förslag på direkta åtgärder. Dessa ska presenteras för handeln i Landskrona samt till övriga företagare som är intresserade av utvecklingen av innerstaden vid en frukostträff på Landskrona teater den 11 september.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser