Annons

S-motion om handlingsprogram

Med anledning av den höga arbetslösheten i staden i allmänhet och de ännu högre siffrorna för arbetslösa unga i synnerhet, lämnade Socialdemokraterna in en motion till Kommunfullmäktige på måndagen. De yrkar på ” Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för att införa ett Kommunalt handlingsprogram för nystart av Verksamheter för arbetslösa personer. ”

Socialdemokraterna har riktat blickarna ut i Europa där kommunerna i flera länder bland annat hjälper nystartade entreprenörer med hyran för ett lokal i ett år samt ger möjlighet till amorteringsfritt lån i tre år.
Socialdemokraterna vill även att kommunen ska medverka till att skapa arbetstillfällen inom de yrkesområden som de arbetslösa idag har utbildning till.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser