Annons

FP vill se hårdare tag, drogtester och mer kameraövervakning

Förra veckan presenterade Folkpartiet i Landskrona sitt valmanifest. En av partiets hjärtefrågor är tryggheten i staden. Landskrona Direkt har ställt några frågor med anknytning till trygghet, polisväsende och ordning och reda till Folkpartiets ordförande, tillika kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg.

– Landskrona får aldrig acceptera kriminalitet. Bakom varje siffra i brottsstatistiken finns det en person som fått sin trygghet förstörd. Sedan 2001 har polisen utfört egna trygghetsmätningar. Enligt dessa mätningar har tryggheten aldrig varit högre i Landskrona. Men det räcker inte. Varje brott ska alltid bemötas av polis och samhälle.
Det sa Torkild Strandberg vid presentationen av Folkpartiets inriktning på trygghetsfrågorna inför nästa mandatperiod.

Annons
 

Du säger att varje brott alltid ska bemötas av polis och samhälle. Det vet vi alla att så ej sker. Vardagsbrott som anmäls läggs oftast ner omgående.  Vad kan den lokala politiken göra åt detta? Vad görs konkret?
– Den lokala politiken kan och ska ställa krav på polisen, deras organisation är till för vår säkerhet, för att klara upp och förebygga brott. När de inte gör det, ska de få höra det med en tydlig och skarp röst. Vi har flera kanaler där vi försöker påverka, sedan 2008 har vi ett samverkansavtal med närpolisen i Landskrona, där för vi en ständig dialog om behovet av lokala synliga poliser. I min roll som kommunstyrelseordförande för jag alltid Landskronas talan när jag träffar ansvariga på region – och riksnivå, i Skåne nordväst och genom Folkpartiet på nationell nivå.

Du säger att synliga och lokala poliser är den viktigaste insatsen mot brottslighet. Brottsutsatta områden måste få särskild uppmärksamhet. Vad är ”lokala poliser”?
– Det är poliser med god lokalkännedom, som utgår från och arbetar i Landskrona.

Folkpartiet vill även återuppta drogtesterna i skolan. Vad hände med drogtesterna senast?
– Det testades under en period på Sandåkerskolan, och efter försöket återupptogs de inte. Hitintills har vi inte haft majoritet för förslaget, men vi driver frågan vidare och vill införa detta.

Har det utvärderats?
– Ja testet utvärderades, men det är svårt att dra några slutsatser ur testet.

Har vi sett en minskning av droganvändandet hos unga?
– Vi har påtagliga problem med droger i Landskrona. Den senaste statistiken visar att 15,4 procent av pojkarna i årskurs 9 i Landskrona har provat droger vid något tillfälle. Detta kräver tydliga och handfasta åtgärder. Det är en siffra som är mer än dubbelt så hög som för riket i stort (7,3 procent) och också nästan dubbelt så hög som Skånesnittet (8,1 procent). Allt enligt den senaste Folkhälsoenkäten 2014.

Folkpartiet vill se tidiga, tydliga och tuffa ingripanden när ungdomar begår brott. Finns det belägg för att tuffa ingripanden har effekt?
– När en ung människa är på väg in i kriminalitet eller drogberoende är det viktigt att vuxenvärlden och samhället reagerar. Ju längre man avvaktar med att lösa ett problem, eller sätta gränser, desto svårare är det. Under min tid i Riksdagens justitieutskott besökte jag en lång rad fängelser; den genomgående kommentaren när jag talade med fångarna var att de undrade varför ingen ingrep tidigare eller tydligare. Det är en rimlig fråga, tycker jag.

Du vill även återuppväcka tankarna om en utökad kameraövervakning i staden. Hur många platser har Länsstyrelsen beviljat kameraövervakning för i Landskrona idag?
– Landskrona stads trygghets- och säkerhetsavdelning har beviljats två platser. Det är Kasernplan och Västra Fäladen. Olika aktörer inte bara kommunen, kan ansöka hos Länsstyrelsen.

Hur många brott har klarats upp med hjälp av denna övervakning?
– Polisen för ingen statistik över detta, enligt trygghetssamordnare Annika Wågsäter på kommunen. Vi vet dock att kameror har en förebyggande verkan. Exempelvis så har de affärer som har kameraövervakning mindre stölder än de som inte har någon.

Vilka övriga platser i Landskrona anser du bör kameraövervakas?
– Särskilt brottsutsatta platser. När vi hade stora problem med våldsbrott, kameraövervakade vi stora delar av centrum. Det tycker jag är bra, men dagens lagstiftning hindrade oss från att fortsätta. Vilka platser man ska övervaka kan variera över tid, men centrala Landskrona och platser som utsätts för mycket brott och skadegörelse vore rimligt, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser