Annons

Bullerutredning förhalar detaljplan

På måndagen hölls ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte. Tanken var att en ändring av detaljplanen skulle tas för fastigheten Karl XV 4 och 18, det vill säga den fastighet som idag inrymmer Petersvenskolan och som Arbetsförmedlingen samt individ- och familjförvaltningen planerar att flytta in i. Något beslut togs dock aldrig. I stället återremitterades ärendet och nu ska bullernivåerna på skolgården utredas.

Det var inte bara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som riktade kritik mot detaljplanen för fastigheten Karl XV 4 och 18 som diskuterades på kommunfullmäktigemötet på måndagen. Även Lilian Håkansson (MP) var kritisk mot storleken på den skolgård som ligger på gården till fastigheten. Hon yrkade dock bifall till kommunstyrelsens förslag men lämnade in ett särskilt yrkande.
Nu blev det dock efter votering en minoritetsåterremiss av ärendet och en bullerutredning ska genomföras.

Annons
 

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) suckade närmast uppgivet och menade att mönstret går igen, att oppositionen sätter käppar i hjulen i sista sekund för att förhala att beslut tas.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser