Annons

SD har presenterat sitt valmanifest

På måndagen presenterade Sverigedemokraterna i Landskrona sitt valmanifest och partiet har valt att lägga fokus på sex punkter. Riktiga jobb, krafttag mot brottsligheten, en värdig ålderdom, levande byar och levande landsbygd, en ordentlig skola samt fritid och idrottsstaden. För att få riktiga jobb vill partiet fortsätta att utveckla sitt eget förslag om anställningsprogram för de personer längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom vill de se till att fler företag flyttar till Landskrona samt sätta stopp för verkningslösa och kostsamma integrationsprojekt. Beträffande brottsbekämpningen så vill Sverigedemokraterna ge ökade anslag för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder. De vill även ha nolltolerans mot våld, hot, klotter och skadegörelse, samt punktmarkering av kriminella. Även fler poliser, ökad kameraövervakning på brottsutsatta platser för ökad trygghet, tydliga och tuffa ingripanden mot uga som hamnar i kriminalitet, vill man se enligt valmanifestet. En värdig ålderdom ska nås genom gratis bussar för alla ålders, sjuk och förtidspensionärer, en äldrevårdscentral ska etableras, lasarettet ska utvecklas och valfriheten inom hemtjänsten ska ökas. Dessutom vill partiet att färdtjänsten ska bedrivas i egen regi samt att det ska byggas trygghetsboende, seniorbostäder och äldreboenden för 55+. Under rubriken Levande byar och levande landsbygd står att läsa att byarna ska trafikeras med stadsbussar dagligen samt att servicen i byarna ska bli bättre. Byskolorna ska också bevaras och sedan ska dialogen mellan staden och invånarna i byarna bli bättre. För att få ordning och reda i skolorna så vill SD att det ska finnas kontaktpoliser på Landskronas skolor för ökat polisförtroende. Krafttag ska tas mot stökiga elever och satsningar på arbetsro, ordning och reda i skolan samt det svenska språket ska genomföras. För de elever som upplever en psykisk ohälsa ska det finnas stöd samtidigt som vuxennärvaron i skolan ska öka och lärarnas auktoritet stärkas. Dessutom vill partiet att ingen mat på Landskronas skolor ska vara religiöst slaktat. SD vill också att Landskrona åter ska bli en idrottsstad. Detta vill man nå genom att renovera kommunens idrottshallar och Landskrona IP, ge mer stöd till idrottsföreningar samt bygga en modern multi- och eventarena. Precis som flera andra partier vill SD se fler synliga poliser på Landskronas gator och vid behov ska kommunen bistå polisen med patrullerande ordningsvakter. Förbud mot tiggeri ska införas i de lokala ordningsföreskrifterna. Här följer några fler punkter som partiet vill ha genom. Fortsatt fokus på arbete istället fo¨r bidrag, satsningar pa° la¨rlingsplatser och Komvux, högre kvalitet på maten till de äldre, ökad möjlighet till utevistelse samt social samvaro för de äldre, fler tillagningskök med utbildade kockar på kommunens äldreboende, utökade möjligheter till heltidsarbete inom vård och omsorg, motverka delade turer och ofrivilligt deltidsarbete, ökade satsningar på elevhälsan och idrott, ökade satsningar på skolmaten som även ska vara lokalt tillagad, flytta bråkiga/stökiga elever till jourskolor, fritt skolval måste innehålla subventionerade busskort inom kommunen, införa omdömen i ordning och uppförande samt avslutningsvis ha gratis helgparkering i kommunen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser