Annons

Lennart Söderberg om klimatet i fullmäktigesalen

Idag är det dags för sista fullmäktigemötet innan valet. Och några längre ideologiska debatter är knappast att vänta då dagordningen och innehållet är det magraste som skådats under mandatperioden. Antagligen hinner ledamöterna rent av ut till IP och BoIS-Degerfors i god tid innan avspark.

Som vi berättade om förra veckan så har politikerna i fullmäktige i enkätsvar till ett par forskare vid Göteborgs universitet korat sig själva till landets ”bråkigaste politiker”.
Vi kontaktade fullmäktiges ordförande de gångna två mandatperioderna, Lennart Söderberg, för att höras hans syn på saken.

Annons
 

Hur upplever du klimatet i fullmäktige?
– Min bedömning är att de flesta av våra ledamöter är väl förberedda inför fullmäktigemötena. Detta gäller speciellt inom deras specialområde. Med denna kunskap blir lätt debatterna hårda men oftast sakliga. Det är när argumenten tryter, upprepningarna haglar och viss trötthet infinner sig som debatten övergår till något som kan liknas vid personangrepp. Dock skall sägas att detta inte är regel utan undantag i salen. Merparten av våra 51 förtroendevalda sköter sina debatter på ett klanderfritt sätt. Det skall också tilläggas att många av våra ledamöter har talets gåva och förmågan att ge innehållet i talet både substans och en smula humor. Visst har det blivit tokigt några gånger men nog sköter sig våra ledamöter på ett godtagbart sätt.

– Respektive partiledare och gruppledare har ett stort ansvar att se till att ordning och reda råder inom sitt parti. Kommunallagen ger dessvärre inte ordföranden det vill säga mig möjlighet att avvisa personer och/eller stoppa inlägg som är mindre lämpliga.

Kan du se om det  råder personliga konflikter i salen?
– I denna fråga har jag svårt att uttala mig. Jag kan med mina ögon och öron konstatera att det finns spänningar här och där. Dock har jag inga belägg att det verkligen föreligger konflikter mellan våra ledamöter.

Vi frågade Torkild Strandberg och Niklas Karlsson förra veckan om vilken påverkan deras ”tuppfäktning”  hade på klimatet och hur det påverkat om de lämnat kommunpolitiken. Hur ser du på det?
– Torkild och Niklas är två personligheter med mycket starka politiska viljor. De brinner för sina frågor och ingen är villig att kasta in handduken i en fullmäktigedebatt. Båda är dessutom duktiga debattörer och pålästa. Niklas och Torkild sköter sina debatter på ett godtagbart sätt även om det emellanåt slår gnistor i talarstolen. Nej, det hade inte blivit ett annorlunda klimat!

Idag har fullmäktiges minsta parti Miljöpartiet betydligt större inflytande än stans största parti, Socialdemokraterna, hur ser du på det?
– Det är demokrati på gott och ont. Visst kan det kännas frustrerande som partimedlem att tillhöra det största partiet i en kommun eller land och inte få gehör för sin fråga då klubban faller men det är så flertalet länder har valt att ha det i Europa. Än värre hade nog varit om vi haft det röstsystem kvar från 1973 – 1976 då lotten fick avgöra.

Nu lämnar du snart över till en ny ordförande i fullmäktige. Vilka är dina tips till din efterträdare för att öka samförstånd i fullmäktige?

– När man lämnar över ett uppdrag till någon annan bör man vara försiktig med att ge tips och råd. En ny ordförande skall forma sitt ledarskap efter sina värderingar och kunskaper.
– Ett ord på vägen kan vara; ”engagera dig aldrig i de politiska frågorna, se alltid till att du agerar neutralt och ha bra kontakt med alla partier i fullmäktige”.

Läs mer:
Landets bråkigaste fullmäktige

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser