Annons

Dags att ansöka om kulturstipendium

Nu är det dags att söka Landskrona stads kulturstipendium.
Varje år delar Landskrona stad ut kulturstipendium som stöd och uppmuntran till kulturella verksamheter och insatser.
– Man kan söka stipendiet för egen del eller föreslå någon som stipendiat, meddelar Emeli Zeilon, kultursekreterare på fritids- och kulturförvaltningen.
Ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 1 september.
Blanketten och reglemente finns på stadens hemsida

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser