Annons

Folkpartiet vill fortsätta styra på den inslagna vägen

På fredagen var det dags för Folkpartiet i Landskrona att, på en presskonferens, presentera sitt valmanifest och överraskningarna var få eller inga. Partiet går till val med målet att vinna och sedan styra nästa mandatperiod med Moderaterna och Miljöpartiet. – Vi har fått kvitto på att vår politik biter och det beror på att vår politik handlar om att få Landskrona att växa inför framtiden. Vi tänker därför fortsätta på den inslagna vägen, säger Torkild Strandberg, ordförande för Folkpartiet i Landskrona. – Exempelvis har vi idag 116 nya jobb inom den privata sektorn, bygglov hanteras snabbt och företagsklimatet har blivit bättre. Och detta är också den viktigaste frågan inför valet, att få folk i arbete. Att Torkild Strandberg och Folkpartiet vill att staden ska stå på egna ben utan bidrag från staten är ingen nyhet. Inte heller att de vill ha mer ordning och reda i skolan. – Det vet vi att det inte alltid är så. Skolan ska präglas av studiero, ordning och reda och för att understryka detta så vill vi bland annat öppna för ordningsomdöme i såväl högstadiet som gymnasieskolan, säger Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden. – För några år sedan låg vi på den undre fjärdedelen beträffande betygen men idag ligger vi på genomsnittet i landet. Målet är nu att vi ska upp på den övre fjärdedelen, säger hon och pekar bland annat på framgångarna på Seminarieskolan, det vill säga före detta Dammhagskolan. – De ligger idag på samma nivå som hela stadens skola hade för några år sedan och det är vi mycket glada för. Satsningar på äldreomsorgen Ett område som Folkpartiet vill satsa extra på är äldreomsorgen. – Idag har vi 2 200 innevånare som är över 80 år och 2020 kommer det att finnas 400 fler. Därför vill vi tillföra resurser och dessutom föra in ett nytänkande. Vi står inför ett stort och genomgripande arbete då inte bara gruppen äldre blir större utan det finns även krav på kvalitetsförbättring, säger Torkild Strandberg och ger två konkreta exempel på förändringar. – Vi ska jobba för att de som har hemtjänst inte ska behöva ha så många olika som kommer över deras tröskel. Och det andra är att vi ska ta hem färdtjänsten till staden igen. Det kan inte vara rimligt att man ska behöva beställa färdtjänst från exempelvis Skurup, säger Torkild Strandberg. Jan Allan Beer är ordförande i individ- och familjenämnden och han ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Arbetsförmedlingen. – Det är ett mycket fruktsamt arbete. Med deras hjälp har vi, trots ett ökat inflyttande, behålla bidragsberoendet konstant. Och mycket beror på att vi vill se en motprestation för att få bidrag. Det är en effektiv åtgärd, säger han. Även inom området för teknik- och servicenämnden vill Folkpartiet fortsätta på den inslagna vägen. – Vi vill ha ett levande och tryggt centrum. Därför vill vi att det ska vara rent och ordentligt upplyst. Vi håller även på att se över våra fastigheter, säger Bo Lundgren, ordförande i teknik- och servicenämnden och släpper en av få nyheter. – Vi vill att det ska etableras en sommarrestaurang på Kasernplan. Det behöver inte vara så svårt att få till eftersom där redan tidigare legat en restaurang och allt underarbete är förberett, säger han. – Dessutom vill vi ha gratis wi-fi i centrum, anordna en hemvändardag, ha en sommarscen på Citadellet och mycket mer. Om Folkpartiet vill behålla den nuvarande organisationen gällande fritid- och kulturförvaltningen har man inte tagit ställning till ännu. – Det vet vi inte ännu men det är ett viktigt område, säger Torkild Strandberg och kulturnämndens ordförande Gunlög Stenfeldt har visioner om en vidareutveckling av Fotostaden. – Vi vill ha ett samarbete med universitetet i Lund och redan nu är kontakter tagna genom Kultur Skåne. Jag ser gärna att utbildningar äger rum här i Landskrona och det gäller såväl kulturellt som medicinskt foto, säger hon. Lena Benediktsson är ledamot i fritidsnämnden och hon hävdar att Cityidrotten kommer att permanentas. – Cityidrotten är oerhört viktig. Därför ska projektet bli permanent och dessutom utvecklas. Vi vill ha ut verksamheten även i byarna, säger hon. Beträffande föreningslivet så ser Torkild Strandberg gärna att Landskronaidrottens Samorganisation LISA tar över ansvaret gällande föreningsbidrag. – Det finns ingen anledning att några få politiker ska ansvara för något som LISA har full kännedom om. Är det bara möjligt rent lagligt, vilket jag tror att det är, så tycker jag att detta ska skötas av LISA. Sedan kommer vi naturligtvis att ha vissa kriterier som måste uppfyllas av föreningarna men detta är något som LISA kan hålla koll på så att det efterlevs. Avslutningsvis berättar Torkild Strandberg om hur partiet ser på miljöfrågan. – Först och främst måste staden bli bättre på källsortering. Här ligger vi efter. Landskronahem är på god väg och bör visa vägen men det är viktigt att vi sätter press på de privata fastighetsägarna så att de tar sitt ansvar, säger Torkild Strandberg. – Dessutom måste vi väcka liv i den slumrande frågan om förnyelsebar energi. Det gäller såväl vindkraften som Eons funderingar på att etablera sig i Landskrona, säger Torkild Strandberg. En av Folkpartiets käpphästar är att partiet vill se fler poliser i staden samt att man tar tuffare tag mot buset. Dessutom börjar frågan om kameralövervakning åter bli aktuell. Om dessa frågor kommer en artikel nästa vecka. Avslutningsvid kommer frågan till Torkild Strandberg om hur det kommer att se ut på kommunalrådsposterna om valutgången blir den samma som förra valet. – Det kan jag inte svara på nu. Nu är det dags att väljarna säger sitt. Därefter visar det sig vilka som ska styra staden och vem som eventuellt kommer att ta några kommunalrådsposter.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser