Annons

S undrar om ickefungerande larm och dålig bemanning

Vid onsdagens möte i stadens omsorgsnämnd lyfte socialdemokraterna in ett extra ärende med anledning av att larmen på Silvergårdens korttidsenhet inte fungerar tillfredsställande.
– Vi har haft frågan om Silvergårdens korttidsenhet uppe i nämnden tidigare på Socialdemokratiskt initiativ. Det har kommit till vår kännedom att larmen på enheten fortfarande inte fungerar trots information från personalen om detta. Vi undrar naturligtvis varför man låter man detta bara bero, säger, Alinda Zimmander (S), andra vice ordförande i omsorgsnämnden.

Socialdemokraten undrar också hur bemanningen på korttidsenheten och andra äldreboenden fungerat under sommaren.
– Vi har fått indikationer om att verksamheten när det gäller bemanning och arbetsmiljö är värre än tidigare när det gäller sommaranpassning. Vi vet att vår personal är oerhört kompetent och lojal mot våra vårdtagare. Men nu vill vi ha en redogörelse om hur verksamheten har fungerat i sommar på Silvergårdens korttidsenhet och våra andra äldreboende ur arbetsmiljöhänseende, avslutar Alinda Zimmander.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser