Annons

Björklund på blixtvisit

Under förmiddagen mötte utbildningsministern tillika vice statsministern Jan Björklund (FP) lokala företagare samt representanter för den planerade lärlingsutbildningen i industriteknik på varvsudden i Landskrona. Jan Björklund var på blixtvisit i Landskrona på måndagsmorgonen, Vid ett frukostseminarium inför ett 50-tal åhörare talade ministern på temat ”Hur ska Sverige stärkas i den internationella konkurrensen?” – Arbetsrätten bör göras om efter individuell kompetens, ansåg Jan Björklund på den efterföljande frågestunden och menade att den gamla regeln med ”sist in, först ut” är förlegad och inte anpassad efter dagens näringsliv. Dagens höga ungdomsarbetslöshetssiffror fick också en förklaring av ministern. – Det beror främst på två aspekter. Avsaknaden av lärlingsplatser samt alldeles för höga ingångslöner, ansåg han. Jan Björklund fick sedan lyssna till planerna för en lärlingsutbildning i industriteknik på varvsudden. Utbildningsförvaltningen har under ett par års tid i nära samarbete med Oresund Heavy Industries AB planerat för en utbildning i den tidigare varvskolans lokaler. – Utbildningen kommer att involvera företagen som är etablerade på området och tittar man på pensionsavgångarna som kommer att ske här inom en tioårsperiod så rör det sig om 130 arbetstillfällen, berättade Jonas Hansson, VD på OHIAB och menade att chanserna till arbete efter avslutad utbildning är mycket goda. Nu tillhör det Industritekniska programmet i Landskrona ett av de minst populära med endast sju antagna till stundande läsår, därav några obehöriga elever. En flytt i kombination med en översyn av programmet kommer dock att innebära ett lyft för verksamheten tror Ulf Bergström, chef för gymnasiet i Landskrona. – Vi har ett ingångsmått på 20 elever per år när utbildningen startar i augusti nästa år, sa han. – Denna typen av utbildningar är precis vad Sverige behöver. Jag applåderar detta, lovprisade Jan Björklund och ville se mer av samarbete mellan näringsliv och skolväsende. Frågan är då varför det går så trögt med att få ingång lärlingsutbildningar då detta är något som Folkpartiet talat sig varm för under två mandatperioder. – Det är en samverkan mellan skola och näringsliv och idag finns 6000 lärlingsplatser. Vi har arbetat med att få till en gymnasial lärlingsanställning och den trädde i kraft den 1 juli i år, berättade Jan Björklund om den nya anställningsformen. – Regler och löner gäller som vid kollektivanställning. Nu har en 17-åring förhållandevis låg lön enligt dessa tariffer. Därtill ska man betänka att halva tiden kommer att ägnas åt studier. Med utbildningsministern på plats samtidigt som det kommer rapporter om att endast 30 procent av de av Skolverket godkända friskolorna faktiskt öppnar undrar vi vad detta betyder för kommunernas planering? – Det är i sig inget konstigt att inte fler startar. Tillståndet måste sökas först. Får man inte ihop elevantalet eller ändamålsenliga lokaler går det inte att starta. Internationella Engelska Skolan har aviserat att man är intresserade att etablera sig på för skoländamål detaljplanerad mark i Norra Borstahusen. En skola som ska finnas på platsen i minst 50-100 år framöver. Frågan är om kommunen bör ge en friskolekoncern möjlighet även vid en kommunal nybyggnation av en skola? Är det inte att underkänna den egna personalens kompetens att inte ge dessa chansen att forma skolan nu när en sådan unik chans uppenbarar sig? – Det är helt och hållet en kommunal angelägenhet i vilken form man vill driva en grundskola, svarar Jan Björklund som dock är övertygad om att det offentliga även i framtiden kommer att vara de som i störst utsträckning driver skolorna. – Dock får vi hoppas på statlig drift i framtiden. Torkild en framtida minister Avslutningsvis med, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg i rummet, ber vi ministern sia om framtiden vid en fortsatt alliansregering i Sverige. Har Landskronas starke man någon chans på en ministerpost? – Utan tvekan. Han har absolut de kvalitéerna som vi behöver i en alliansregering.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser