Annons

Landets bråkigaste fullmäktige

10 000 kommunpolitiker har sagt sin mening. De partipolitiska konflikterna i Landskrona är hårdast i landet. Det skriver Dagens Samhälle idag.

Kommunpolitikerna har själva fått bedöma graden av partipolitisk konflikt i den egna kommunen på en skala från 0 till 100. Högst hamnar Landskrona med ett konfliktvärde på 83, följt av Sundsvall (77) och Ljusdal (76). Minst konfliktbenägna enligt undersökningen är politikerna i folkpartistyrda Tibro (11).

Annons
 

Dagens Samhälle ställer frågan om varför känslorna är så heta just i Landskrona. Torkild Strandberg (FP) säger i artikeln att ”det finns fortfarande en oförmåga hos S att hitta en konstruktiv oppositionsroll. S söker hela tiden argument för att säga nej och slippa vara med om beslut.”

– Det är bara ett dåligt sätt att slippa argumentera i sak för sin egen politik. Vi är inte nöjda med att sitta i opposition utan strävar efter att få landskronabornas förtroende att leda Landskrona. Då måste vi också påtala vad vi tycker är fel med Torkilds politik och hur vi skulle vilja driva den istället. Den dagen vi känner oss nöjda med att sitta i opposition då har vi inte längre något existensberättigande, invänder Niklas Karlsson (S) i en kommentar till Landskrona Direkt.

Till Dagens Samhälle ger Niklas Karlsson följande förklaring till spänningarna i fullmäktige.
– Det är en attityd de har, det finns inget intresse att prata med oss. Vi har dörren öppen, men viljan till kompromisser är noll! Sverigedemokraterna har mycket större inflytande än vi, de är en del av makten i Landskrona.
På detta kommenterar Torkild Strandberg till Landskrona Direkt.
– Det finns inga frågor där S inte är välkomna att förra en konstruktiv dialog med oss. Vi lägger färdriktningen men som det är idag söker oppositionen då en annan väg.  Man måste välja, Ja eller Nej. Man måste våga välja och följa vägen. Antingen bygger man i Norra Borstahusen eller inte. Antingen inför man skriftliga omdömen i skolan eller inte. Det finns inga mellanvägar. Och här är fullmäktige den beslutande mekanismen.

Landskrona Direkt ställde med anledning av artikeln och situationen i fullmäktige sju frågor till de båda ledande politikerna.

Vad har ditt parti för ansvar för situationen?

TORKILD: – Vi måste vara vaksamma så att vi inte går till personangrepp. Jag anser att jag har en god relation med Niklas Karlsson även om vi i olika frågor kan ha olika syn. Detta kan upplevas som en konflikt då vi är lika besjälade av vår politik. Vi har att hantera motsättningar på ett respektfullt och konstruktivt sätt.  Sen ska det inte bli urvattnat. Det handlar om politiska vägval och om dessa röstar vi i fullmäktige.

NIKLAS:  – Vi försöker tydliggöra vilka skillnader det finns mellan de två politiska blocken i Landskrona. Det gör vi genom att argumentera för vår politik. Det kräver att vi är sakliga men ibland tar känslorna över. Det försöker vi ständigt bli bättre på.

Hur upplever du klimatet i fullmäktige?

TORKILD: – Det är ett tufft klimat. Nu minns jag inte exakt vad jag gav för siffra i Dagens Samhälles enkät. Jag svarar ofta på två, tre enkäter i veckan. Grovt skattat är vi trots allt överens i 80 procent av frågorna. Av de 20 procenten vi är oense är det väl i hälften som vi har väldigt olika ståndpunkter och debatten kan bli livlig. Jag hade varit mer orolig för en stad utan debatt. Landskrona är mitt uppe i gigantisk förvandling och någon brist på engagemang har vi inte.

NIKLAS: – Vi har många duktiga och skickliga debattörer i Landskrona. Debatterna är ofta både roliga och fyndiga men ibland tar känslorna över, men i det stora hela är klimatet gott i kommunfullmäktige.

Är klimatet lika hårt i KS?

TORKILD – Diskussionen är lugnare i kommunstyrelsen. Fullmäktige är en öppen arena dit media och allmänheten har tillträde, det är klart att då spetsas argumentet. I KS vänder vi ingen till att bli folkpartister.

NIKLAS: – Debatterna förs oftast i fullmäktige och inte i KS.

Har det gått så lång att det råder personliga konflikter?

TORKILD: – Det uppfattar jag det inte som. Det är klart att inom politiken i Landskrona finns det personer jag tycker mer eller mindre om. Vissa umgås jag med privat andra får man inte personkemin att fungera med. Så är det på alla arbetsplatser med 300 anställda. Men några personkonflikter känner jag inte till.

NIKLAS:  –  Nej, inte som jag upplever det.

Hade det politiska klimatet mjuknat om Torkild Strandberg och Niklas Karlsson lämnat kommunpolitiken?

TORKILD: – Det är väl jag sämst i landet att svara på. Landskrona är den plätt på jorden som vi fått ansvar för och där arenan är fullmäktige. Jag tror inte det kopplat till oss som personer utan på den analys vi gjort i våra partier på varthän Landskrona ska.

NIKLAS: – Nej, det tror jag inte.

Ser du det som ett demokratiskt problem att stadens minsta parti har större inflyttande än stadens största parti?

TORKILD: – Så är vårt system uppbyggt. I vårt block har vi en likartad syn på samhället. Samma förhållande råder i riksdagen där KD finns med i regeringsställning.

NIKLAS:  – Majoriteten avgör och om mindre partier kan samla mer än hälften av ledamöterna är det de som bestämmer. Så fungerar demokrati och så ska det fungera.

Har du ambition att nå ökat samförstånd i fullmäktige? Om ja, hur ska du göra för att nå detta?

TORKILD: – Absolut. Det handlar om att vi alla är vaksamma på hur vi uttrycker oss men framför allt på hur vi beskriver vår stad och varandra. Helt enkelt att vi följer enkla umgängesregler.

NIKLAS: – Vi är alltid öppna för diskussion och samarbete. Oftast kommer vi in i frågor när de kommer till nämndernas sammanträden. Är majoriteten, som styr dagordningen och avgör när och hur frågor ska behandlas, intresserade av att föra samtal och diskussion är vi beredda att göra det, precis som vi försökt vara i snart åtta år.

Läs artikeln i Dagens Samhälle
www.dagenssamhalle.se/nyhet/haer-strider-de-folkvalda-mest-10136

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser