Annons

Jobb, skola och omsorg prioritera(S)

På måndagsförmiddagen presenterade Socialdemokraterna i Landskrona sitt lokala valprogram för 2014. Föga överraskande har partiet jobben som första och viktigaste punkt men även skolan samt välfärden är prioriterade. Socialdemokraterna i Landskrona spänner bågen inför valet. Fyra av partiets företrädare, Anders Karlsson, Niklas Karlsson, Jonas Esbjörnsson och Alinda Zimmander bjöd in pressen på måndagen för att presentera valprogrammet. – Arbetslösheten i Landskrona är idag 15 procent jämfört med 8 i landet och detta är något som vi måste bryta. Därför har jobben högsta prioritet om vi kommer till makten, säger Arbetarkommunens ordförande Anders Karlsson och fortsätter. – Även skolan är viktig och detta har vi gått ut med tidigare men vi vill även lägga stort fokus på välfärden. Våra äldre blir fler och fler och vi måste hitta lösningar så att de kan få en dräglig tillvaro. Niklas Karlsson berättar mer i detalj hur partiet vill arbeta för att få ner arbetslösheten. – Ungdomsarbetslösheten i stan är idag uppe i 27 procent. Vi vill därför skapa ett lokalt kunskapslyft samt satsa på kommunala plusjobb. Dessutom kommer vi att jobba hårt för att få fler företag att etablera sig i staden, säger han och menar att det är en investering som kommer att betala sig. – De vi vill rikta in oss på är först och främst de mellan 18-24 år samt de som stått utanför arbetsmarknaden länge. Många av de som vi vill ha in på plusjobb är alltså ofta inom försörjningsstödet men om de då får jobb med avtalsenliga löner så bryter man ett mönster även om det rör sig om visstidsanställningar i många fall. Alinda Zimmander sitter idag med i omsorgsnämnden och hon vill att fler unga ska söka utbildning inom vården. – Först och främst måste vi därför se till att de som jobbar inom omsorgen mår bra. Då kommer fler unga att söka utbildningar till yrkena, något som inte sker idag, säger hon och Niklas Karlsson tvekar inte att lova fler tjänster. – Treklövern har sparat 54-55 miljoner kronor under sin tid vid makten och det är klart att det blir effekter av en sådan politik. Vi kan inte trolla med knäna men vi vill ha fler i jobb inom omsorgen. Vi vill att de äldre ska kunna få det där lilla extra och inte bara befinna sig på en förvaringsplats. Inne på området vård lovar också Socialdemokraterna att se till att en vårdcentral öppnar i Karlslundsområdet samt att arbeta för att utveckla lasarettet i staden. – Som det är idag så håller Region Skåne på med en smygnedläggning och det vill vi sätta stopp för. Istället ska vi utveckla vårt lasarett, säger Anders Karlsson. En fråga som Alinda Zimmander vill lyfta fram är trygghetsboende för äldre. – Det egendomliga är att här är vi överens över blockgränserna. Men ingenting händer och det vill vi ändra på. Under presskonferensen lovar Socialdemokraterna att Landskrona åter ska bli en idrottsstad. – Det var vi som slog ihop fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen och det är bara att erkänna. Det blev inte som vi tänkt. Därför kommer vi att dela på förvaltningarna om vi kommer till makten. Vi vill ha ett väl fungerande idrotts- och föreningsliv, säger Niklas Karlsson och pekar på en skillnad mellan hans parti och de övriga i kommunfullmäktige. – Spontanidrotten i all ära men det är föreningslivet som bär upp idrotten och därför vill vi att det organiserade idrottslivet ska prioriteras framför spontanidrotten. Alinda Zimmander ser även andra prioriteringar. – Ett exempel på hur snedfördelat det är hittar vi ute vid stugbyn. Där satsas stora pengar på ett lyxjacuzzi samtidigt som det finns idrottsföreningar som inte har utrymme att låta sina ungdomar träna, säger hon. Socialdemokraterna räcker ut en hand om samarbete över blockgränserna. – Vi kan tänka oss att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, säger Anders Karlsson. – Vi hoppas dock att vi blir det största partiet i staden och får förtroende att styra. Skulle det dessutom bli maktskifte i regeringen så kommer detta att gynna Landskrona, säger Anders Karlsson och ger sig på en av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandbergs (FP) käpphästar. – Vinner Socialdemokraterna valet i riksdagen så kommer stadsbidraget till Landskrona att öka. Det kommer att innebära mer pengar till såväl utbildning som jobb. Att Landskrona skulle bli självförsörjande är trams. Det finns ett fåtal kommuner i landet som är självförsörjande och det är något som Landskrona inte kommer att bli, avslutar Anders Karlsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser